Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

W roku 2012 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
zorganizował następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY KUKURYDZY ORAZ ZBÓŻ
    W WARUNKACH PÓŁNOCNO-WSCHODNICH REJONÓW POLSKI

Termin szkolenia: 27 marca 2012 r.

Miejsce szkolenia: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

2. INTEGROWANA OCHRONA ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W WARUNKACH
    POŁUDNIOWYCH REJONÓW POLSKI

Termin szkolenia: 28 czerwca 2012 r.

Miejsce szkolenia: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


3. INTEGROWANA OCHRONA ZBÓŻ I KUKURYDZY  W WARUNKACH
    KLIMATYCZNYCH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH REJONÓW POLSKI

Termin szkolenia: 18 września 2012 r.

Miejsce szkolenia: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

 

4. INTEGROWANA OCHRONA BURAKA CUKROWEGO W WARUNKACH
    PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI

Termin szkolenia: 4 grudnia 2012 r.

Miejsce szkolenia: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęcie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

 

Bliższe informacje można uzyskać w:

Zakładzie Transferu Wiedzy i Innowacji
IOR – PIB w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel.: 61 864 90 27, 61 867 49 51
e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl lub D.Waligora@iorpib.poznan.pl

 

oraz na miesiąc przed terminem każdego szkolenia w odpowiednim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony