Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Akredytacja

Misją Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zwanego dalej Laboratorium jest wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi i osób fizycznych, na poziomic spełniającym wymagania i oczekiwania klientów.

Certyfikat

Laboratorium jest akredytowane wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 851 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 851, a szczegółowo w „Liście badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Badania biegłości

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI I/LUB PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH - PT/ILC (STAN NA 15.07.2013)

Oferta badań - Cennik

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wykonuje następujące badania

Zlecenie badań

umowa/zlecenie badań

Ankieta

Ocena zadowolenia klienta

Przyjmowanie próbek

Próbki do badań są przyjmowane w pokoju nr 5

Kontakt

adres, telefon, fax

Wybrane strony

  • Wydawnictwa
  • PSA
  • Zalecenia online
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Atlas chwastów
  • Kalkulator opłacalności
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Polsoja
  • Atlas szkodników
  • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.