Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

Akredytacja

Misją Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zwanego dalej Laboratorium jest wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi i osób fizycznych, na poziomic spełniającym wymagania i oczekiwania klientów.

Certyfikat

Laboratorium jest akredytowane wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 851 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 851, a szczegółowo w „Liście badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony