Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

I. TEMATY STATUTOWE

POZ-01 “Optymalizacja metody QuEChERS w połączeniu z technika GC-ECD/NPD oraz jej zastosowanie do oznaczania pozostalosci srodkow ochrony roslin w płodach rolnych”

POZ-06 “Rozszerzanie zakresów stosowania metod analitycznych do oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych”

POZ-07 „Doskonalenie i rozszerzenie zakresu stosowania chromatografii w połączeniu z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas do oznaczerń pozostałości nowych środków ochrony roślin i ich metabolitów w płodach rolnych, zywności i wodzie”

POZ-11 “ Czynniki warunkujące przenikanie pozostałości aktualnie stosowanych środków ochrony roślin do wód powierzchniowych na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo”

II. ZADANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Praca wykonywana w ramach zadania 1.8. na podstawie Umowy nr HORkor.0660/5/2011
z dnia 29 września 2011 r. zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie a Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu na wykonanie zadań wynikających z programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, który jest określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 161 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.

1.8. „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych”

III. ZADANIA ZLECANE

„Realizacja zadań laboratorium referencyjnego” (umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

„Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale biologicznym, glebie i wodzie” (umowy z klientami zewnętrznymi)

„Ocena dokumentacji dla potrzeb włączenia substancji aktywnej do wykazu zatwierdzonych substancji aktywnych rozporządzenia 1107/2009 w zakresie pozostałości” (na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach prac Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

„Ocena równoważności badań i sporządzania raportów dla celów rejestracji środków ochrony roślin w zakresie pozostałości” (umowy z firmami składającymi wniosek o rejestrację środka)

IV. GRANTY

NN 404 320140 „Ocena ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin w wybranych rejonach Polski”

NN 310 779640 „Opracowanie podstaw ekologicznych metod ochrony przed chorobami i szkodnikami rzepaku ozimego”

V. FUNDUSZE EUROPEJSKIE

UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00 „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”

Wybrane strony

 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Zalecenia online
 • PSA
 • Polsoja
 • Rdza brunatna
 • Zaraza ziemniaka
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Atlas chwastów
 • Atlas szkodników
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Wydawnictwa
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.