Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

I. TEMATY STATUTOWE

POZ-03 “Zmiany poziomów stężeń pozostałości środków ochrony roślin w zależności od typu zlewni oraz wybranych czynników warunkujących ich migrację do wód po wprowadzeniu zasad integrowanej ochrony roślin””

POZ-08 “Rozszerzanie zakresu stosowania metod analitycznych wykorzystujących chromatografię gazową z detektorami selektywnymi (GC-ECD/NPD) w badaniach pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych”

POZ-09 „Opracowanie metody oznaczania pozostałości środków ochrony roślin metodą LC-MS/MS w materiale roślinnym, pszczołach i wodzie oraz mikotoksyn w materiale roślinnym”

II. ZADANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Praca wykonywana w ramach zadania 1.7. się na podstawie corocznej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie a Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu na wykonanie zadań wynikających z programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, który jest określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”

III. ZADANIA ZLECANE

„Realizacja zadań laboratorium referencyjnego” (umowa z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi)

„Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolnych, żywności
i paszach pochodzenia roślinnego, materiale biologicznym, glebie i wodzie” (umowy
z klientami zewnętrznymi)

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.