Promowane podstrony

Treść strony

  • Biblioteka

 Sloty - nowa funkcjonalność w Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników IOR-PIB

 

Raport slotów (N publikacji)
Nowa funkcjonalność dotyczy publikacji za lata 2017 – 2020 autorstwa pracowników PUM, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie naukowej i posiadają identyfikator ORCID.

Po rozwinięciu menu należy wybrać typ indeksu „Nazwisko lub orcid (raport slotów)”.

  • 1

Następnie należy wpisać nazwisko autora, wybrać właściwy zapis indeksu i kliknąć „SZUKAJ”.

  • 2

W wyniku wyszukiwania prezentowany jest wykaz publikacji za lata 2017 – 2020. Następnie należy kliknąć na przycisk „Sloty”.

  • 3

Tabela zawiera sumę slotów i sumę punktów oraz szczegółowy wykaz udziałów autora w publikacjach. Dla autorów zadeklarowanych do dwóch dyscyplin otrzymujemy wartości dla każdej dyscypliny.
Istnieje możliwość przejścia do każdego opisu publikacji w formacie ewaluacja. W tym celu należy kliknąć na numer ID publikacji.

  • 4

W rekordzie wyświetlane są następujące dane:

  1. Nazwy dziedzin i dyscyplin z sumą punktów dla poszczególnych dyscyplin (suma wartości punktowych udziałów jednostkowych), z wartością minimalną (w sytuacjach, gdy autor ma dwie dyscypliny) oraz zsumowane udziały jednostkowe autorów.
  2. Wykaz wszystkich autorów, którzy zadeklarowali daną dyscyplinę i przy każdym z nich oznaczenie przynależności do liczby N, Z (inny zatrudniony), udział jednostkowy (czyli przypadająca na autora część „slotu”), wartość punktowa udziału jednostkowego.
  • 5

Informacje na temat udziałów jednostkowych autora w publikacji można również uzyskać wyszukując publikacje danego autora i wybierając format wyświetlania ewaluacja.

  • 6

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony