Promowane podstrony

Treść strony

 • Biblioteka

 Nowe funkcjonalności w Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników IOR-PIB

Format ewaluacja
Rekordy bibliograficzne publikacji wydanych od 2017 (2017 - 2020 to lata objęte ewaluacją) autorstwa pracowników IOR-PIB, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie naukowej i posiadają identyfikator ORCID można wyświetlić w formacie ewaluacja.

 • 1

 

 W rekordzie wyświetlane są następujące dane:

 1. Nazwy dziedzin i dyscyplin z sumą punktów (suma wartości punktowych udziałów jednostkowych), z wartością minimalną (w sytuacjach, gdy autor ma dwie dyscypliny) oraz zsumowane udziały jednostkowe autorów.
 1. Wykaz wszystkich autorów, którzy zadeklarowali daną dyscyplinę i przy każdym z nich

oznaczenie przynależności do liczby N, Z (inny zatrudniony), udział jednostkowy (czyli przypadająca na autora część „slotu”), wartość punktowa udziału jednostkowego.

 • 2

Indeksy wyszukiwawcze: ewaluacja 2017-2020

Do dyspozycji są następujące dodatkowe indeksy wyszukiwawcze:

 • wyszukiwanie wg Orcid
 • wyszukiwanie wg dyscyplin autorów
 • wyszukiwanie wg typów publikacji wynikających z rozporządzenia Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn.22.02.2019 r.
 • indeks analityczny umożliwiający przeszukiwanie według wielu kluczy wyszukiwawczych
 • 3

Wybrane opcje Indeksu analitycznego:

 • prace, które można rozliczyć w wielu dyscyplinach uzyskując w każdej z nich taką samą, maksymalną punktację (opcja ewaluacja-rozliczyć w wielu dyscyplinach)
 • prace jednoautorskie, ale możliwe do rozliczenia w jednej z dwóch dyscyplin (opcja ewaluacja-jeden autor dwie dyscypliny)
 • prace jednoautorskie do wykazania tylko w jednej dyscyplinie (opcja ewaluacja-jeden autor jedna dyscyplina)
 • prace wieloautorskie do rozliczenia w wielu dyscyplinach (trzy opcje do wyboru: ewaluacja-wielu autorów)
 • wyszukiwanie wg liczby dyscyplin w publikacji (trzy opcje do wyboru: ewaluacja-liczba dyscyplin-01 lub 02 lub 03)

 

Po wybraniu indeksu analitycznego należy kliknąć na przycisk INDEKS z prawej strony ekranu i wybrać żądaną opcję.

 • 4
 • 5

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony