Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr Tomasz Kałuski

 

DR
TOMASZ KAŁUSKI

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych
i Genetycznie Zmodyfikowanych;
Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej

Ekspert w dziedzinach:
ochrona roślin przed ślimakami, organizmy kwarantannowe – system zdrowia roślin; ocena ryzyka fitosanitarnego

kontakt: T.Kaluski@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1.10.2002 r.

 

Zakres kompetencji zawodowych:

 • organizacja oraz koordynacja badań organizmów kwarantannowych, inwazyjnych oraz genetycznie zmodyfikowanych prowadzonych w Instytucie;
 • organizacja badań w zakresie identyfikacji agrofagów kwarantannowych i inwazyjnych;
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego prowadzonych badań;
 • nawiązywanie nowej oraz rozwijanie dotychczasowej współpracy z partnerskimi uczelniami, instytutami i agencjami z UE oraz innych państw;
 • koordynowanie i nadzorowanie współpracy międzynarodowej Instytutu w ramach zawartych umów i porozumień;
 • negocjowanie i przygotowywanie umów i porozumień o współpracy międzynarodowej;
 • koordynowanie działań związanych z organizowaniem wydarzeń międzynarodowych, tj. konferencje, seminaria, etc.;
 • współorganizowanie i przyjmowanie wizyt delegacji i gości zagranicznych we współpracy z Zakładem Transferu Wiedzy i Innowacji;
 • nadzorowanie i współorganizowanie działań związanych ze współpracą Instytutu z organizacjami międzynarodowymi (w ramach członkostwa instytucjonalnego);
 • reprezentowanie Dyrektora IOR – PIB w trakcie wizyt zagranicznych oraz spotkań o randze międzynarodowej.

 

Zakres działalności badawczej / naukowej:

 • badania nad szkodliwością i zwalczaniem ślimaków w uprawach roślin;
 • wykonywanie analiz zagrożenia agrofagiem;
 • wykonywanie raportów eksportowych dla produktów rolniczych;
 • systemy priorytetyzacji agrofagów;
 • ocena ryzyka fitosanitarnego.

 

Przebieg kariery naukowej:

2002 r. – uzyskanie tytułu magistra biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

2008 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy;

od 2009 r. – Kierownik Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR – PIB;

1.07.2017–30.06.2019 r. – Scientific Officer w European Food Safety Authority, Parma, Włochy.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Baker R., Gilioli G., Behring C., Candiani D., Gogin A., Kaluski T., Kinkar M., Mosbach‐Schulz O., Maria Neri F.M., Siligato R., Stancanelli G., Tramontini S. 2019. Report on the methodology applied by EFSA to provide a quantitative assessment of pest‐related criteria required to rank candidate priority pests as defined by Regulation (EU) 2016/2031. EFSA Journal 17 (6): e05731. DOI: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5731
 2. Bragard C., Dehnen‐Schmutz K., Gonthier P., Jacques M.-A., Miret J.A.J., Justesen A.F., MacLeod A., Magnusson Ch.S., Milonas P., Navas‐Cortes J.A., Parnell S., Potting R., Reignault P.L., Thulke H-H., Wopke Van der Werf W., Civera A.V., Yuen J., Zappalà L., Candresse T., Chatzivassiliou E., Winter S., Chiumenti M., Di Serio F., Kaluski T., Minafra A., Rubino L. 2019. List of non‐EU viruses and viroids of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L. EFSA Journal 17 (9): e05501. DOI: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5501
 3. Rosin Z.M., Kwieciński Z., Lesicki A., Skórka P., Kobak J., Szymańska A., Osiejuk T.S., Kałuski T., Jaskulska M., Tryjanowski P. 2018. Shell colour, temperature, (micro)habitat structure and predator pressure affect the behaviour of Cepaea nemoralis. The Science of Nature 105 (5-6): 35. DOI: 10.1007/s00114-018-1560-2.
 4. Jeger M., Bragard C., Caffier D., Candresse T., Chatzivassiliou E., Dehnen-Schmutz K., Gilioli G., Gregoire J-C., Jaques Miret J.A., MacLeod A.,Navajas Navarro M., Parnell S., Potting R., Rafoss T., Rossi V., Urek G., Van Bruggen A., Van der Werf W., West J., Winter S., Kaluski T., Niere B. 2018. Scientific Opinion on the pest categorisation of Xiphinema americanum sensu lato. EFSA Journal  16 (7): 43. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5298
 5. Tkaczyk M., Milenković I., Nowakowska J.A., Borys M., Kałuski T., Gawlak M., Czyż M., Oszako T. 2017. Morphological and molecular identification of Phytophthora species isolated from the rhizosphere of declining oak trees in Krotoszyn plateau. Genetika 49 (1): 203-215. DOI: 10.2298/GENSR1701203T.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • powołanie na kierownika Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych;
 • delegowanie do agencji Komisji Europejskiej: Europejskiego Urzędu ds. Zdrowia Żywności;
 • pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Biologicznego w latach 2010–2019;
 • pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej;
 • członek Plant Health Network European Food Safety Authority;
 • członek panelu Pest Risk Assessment Development European and Mediterranean Plant Protection Organization;
 • redaktor Folia Malacologica.

 

W wolnym czasie lubi: grać na pianinie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony