Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr Krzysztof Krawczyk

 DR  
KRZYSZTOF KRAWCZYK

Zakład Biologii Molekularnej i Biotechnologii

 

Ekspert w dziedzinach:

bakterie patogeniczne dla roślin, bakterie stymulujące wzrost roślin (PGPB), bakterie endo i epifityczne, endosymbionty owadów

 

kontakt: K.Krawczyk@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: stycznia 2006 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1999–2004 r. – uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Biologia, specjalność – Biologia Eksperymentalna; tytuł pracy magisterskiej: „Próba konstrukcji klucza taksonomicznego kompleksu Sphagnum subsecundum na podstawie sekwencji nDNA i cpDNA”; tytuł pracy licencjackiej: „Techniki molekularne wykorzystywane w taksonomii i filogenetyce mszaków ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Sphagnum”;

22.06.2012 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – PIB pt.: „Występowanie i charakterystyka bakterii powodujących choroby kukurydzy w Polsce”.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Przemieniecki S.W., Kurowski T.P., Kotlarz K., Krawczyk K., Damszel M., Pszczółkowska A., et al. 2019. Bacteria isolated from treated wastewater for biofertilization and crop protection against Fusarium spp. pathogens. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19: 1–11. DOI: 10.1007/S42729-018-0001-9
 2. Zwolińska A., Krawczyk K., Borodynko-Filas N., Pospieszny H. 2019. Non-crop sources of Rapeseed Phyllody phytoplasma (‘Candidatus Phytoplasma asteris’: 16SrI-B and 16SrI-(B/L)L), and closely related strains. Crop Protection 119: 59–68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.11.015
 3. Przemieniecki S.W., Kurowski T.P., Damszel M., Krawczyk K., Karwowska A. 2018. Effectiveness of the bacillus sp. SP-A9 strain as a biological control agent for spring wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Agricultural  Science and Technology 20 (3): 609–619.
 4. Wielkopolan B., Krawczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2018. Gene expression of serine and cysteine proteinase inhibitors during cereal leaf beetle larvae feeding on wheat: the role of insect-associated microorganisms. Arthropod-Plant Interactions 12: 601–612. DOI: 10.1007/s11829-018-9608-y 
 5. Krawczyk K., Uszczyńska-Ratajczak B., Majewska A., Borodynko-Filas N. 2017. DNA microarray-based detection and identification of bacterial and viral pathogens of maize. Journal of Plant Disease Protection 124: 577–583. DOI: 10.1007/s41348-017-0098-4

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • wykrycie i scharakteryzowanie bakteryjnych chorób kukurydzy w Polsce;
 • opracowanie mikromacierzy do detekcji i identyfikacji bakterii i wirusów patogenicznych dla kukurydzy;
 • udział w uzyskaniu patentu na ciecze jonowe wykorzystywane w ochronie roślin;
 • badania nad bakteriami stymulującymi wzrost roślin (3 publikacje);
 • badania nad bakteriami patogenicznymi dla roślin (5 publikacji).

 

W wolnym czasie lubi: czytać, spędzać czas z rodziną, ćwiczyć, podróżować.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony