Promowane podstrony

Treść strony

  • Prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

 

 

PROF. DR HAB.
TADEUSZ PRACZYK

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin

 

Ekspert w dziedzinach:

biologia i zwalczanie chwastów w uprawie roślin rolniczych

 

kontakt: T.Praczyk@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: od 1986 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1992 r. – uzyskanie stopnia doktora;

1998 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego;

2011 r. – otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

  1. Marcinkowska K., Praczyk T., Gawlak M, Niemczak M., Pernak J. 2017. Efficacy of herbicidal ionic liquids and choline salt based on 2,4-D. Crop Protection 98: 85-93.
  2. Niemczak M., Chrzanowski Ł., Praczyk T., Pernak J. 2017. Biodegradable herbicidal ionic liquids based on synthetic auxins and analogues of betaine. New Journal of Chemistry 41:  8066-8077. DOI: 10.1039/C7NJ01474K
  3. Pernak J., Niemczak M., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Fochtman P., Marcinkowska K., Praczyk T. 2016. Betaine and carnitine derivatives as herbicidal ionic liquids. Chemistry European Journal  22 (34): 12012–12021. DOI: 10.1002/chem.201601952
  4. Ławniczak Ł., Syguda A., Borkowski A., Cyplik P., Marcinkowska K., Wolko Ł., Praczyk T., Chrzanowski Ł., Pernak J. 2016. Influence of oligomeric ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil. Science of the Total Environment 563: 247-255.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.109
  5. Cojocaru O., Shamshina J., Gurau G., Syguda A., Praczyk T., Pernak J., Rogers R. 2013. Ionic liquid form of the herbicide dicamba with increased efficacy and reduced volatility. Green Chemistry 15 (8): 2110-2120. DOI: 10.1039/C3GC37143C 

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

  • opracowanie koncepcji herbicydowych cieczy jonowych (wraz z zespołem);
  • opracowanie technologii uprawy soi w warunkach Polski (wraz z zespołem).

 

W wolnym czasie lubi: literaturę popularnonaukową, turystykę górską, fotografię przyrodniczą.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony