Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2004 - Naukowe - Inne
 1. Adamczewski K., Paradowski A. 2004. Effect of adiuvants on biological efficacy of sulfosulfuron and propoxycarbazone-sodium for weed control in winter wheat and carryover effects. Journal of Plant Protection Research 44 (4): 343-359.

 2. Adamczewski K., Paradowski A. 2004. Działanie następcze propoksykarbazony sodowego oraz mieszaniny propoksykarbazonu stosowanego z tribenuronem metylowym na rzepak ozimy i jary. Rośliny Oleiste, Tom XXV: 299-311.

 3. Adamczewski K., Praczyk T. 2004. Wpływ trzyletniej uprawy roślin transgenicznych na liczbę kiełkujących nasion chwastów w glebie. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 573-576.

 4. Domaradzki K., Praczyk T. 2004. Systemy wspomagania decyzji w chemicznym zwalczaniu chwastów. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 43-51.

 5. Górski R., Wachowiak M. 2004. Effect of magnetized water on the effectiveness of selected zoocides in th control of red spider mite (Tetranychus urticae Koch) and grain weevill (Sitophilus granrius L.) Jurnal of Plant Protection Research 44 (1): 13-19.

 6. Górski R., Wachowiak M., Depta S. 2004. Ocena przydatności nośnika “Mgławit” do wytwornic mgły ziemnej w ochronie roślin szklarniowych. Rocz. AR Poznań CCCXLIX Ogrodnictwo 38: (w druku).

 7. Heller K., Adamczewski K. 2004. Roślinność na dwóch gatunkach gleb porolnych na obszarach przyleśnych Ziemi Lubuskiej. Acta Botanica Varmiae et Masuriae. Z 4 (w druku).

 8. Jakubiak S., Stachecki S. 2004. Biologiczna ocena łącznego stosowania herbicydów BAS 655 00 H (tritosulfuron + dicamba) i Solar 200 EC (cynidon etylu) w zwalczaniu chwastów w zbożach. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 737-740.

 9. Jakubiak S., Stachecki S. 2004. Następcze działanie chlomazonu i metazachloru stosowanych razem i osobno na rośliny uprawiane wiosna po zlikwidowaniu plantacji rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste T. XXV: 171-179.

 10. Kierzek R., Adamczewski K., Banach P. 2004. Ocena skuteczności działania bifenoksu (FOX 480 SC) w zwalczaniu chwastów w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 816-822.

 11. Kierzek R., Głowacki G. 2004. Łączne stosowanie regulatorów wzrostu Moddus 250 EC i Antywylegacz płynny 675 SL w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 823-827.

 12. Kierzek R., Ratejkiewicz H. 2004. Wpływ adiuwantów i parametrów opryskiwania na retencję cieczy na liściach w wybranych roślinach jednoliściennych. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 828-831.

 13. Kierzek R., Wachowiak M. 2004. Efektywność zwalczania chwastów w pszenicy jarej z użyciem mechanicznej i chemicznej metody odchwaszczania. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 832-835.

 14. Kierzek R., Wachowiak M. 2004. Rola parametrów opryskiwania i warunków zabiegu w zwalczaniu agrofagów roślin rolniczych. Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Materiały z V Konferencji, Poznań 13-14: 130-137.

 15. Kierzek R., Wachowiak M. 2004. Effect of spray application factors and adjuvants on retention and performance of some foliage applied herbicides. International Conference “Environmentally Friendly Spray Application Techniques”, Warsow 4-6 October 2004, Poland: 123-124.

 16. Krawczyk R., Matysiak K., 2004. Zastosowanie trifluraliny do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 870-872.

 17. Krawczyk R. 2004. Skuteczność herbicydów I ich wpływ na strukturę plonu mieszanki zbóż jarych z grochem. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 176-183.

 18. Matysiak K. 2004. Możliwości i ograniczenia stosowania regulatorów wzrostu w rzepaku ozimym. v Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 231-235.

 19. Miklaszewska K., Adamczewski K. 2004. Czy chwasty są dobrem ekologicznym. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin. Vol. 44 No 1: 241-247.

 20. Mrówczyński M., Boroń M., Korbas M., Paradowski A. 2004. Koszty ochrony kukurydzy w różnych technologiach uprawy. Pamiętnik Puławski (w druku).

 21. Ratajkiewicz H., Kierzek R. 2004. Effect of water hardness on droplet spectrum of spray solution including selected fungicides. International Conference “Environmentally Friendly Spray Application Techniques”, Warsaw 4-6 October, Poland: 117-118.

 22. Paradowski A., Praczyk T. 2004. Ocena wybranych mieszanin substancji aktywnych do zwalczania chwastów w buraku cukrowym. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 1004-1007.

 23. Paradowski A., Stachecki S. 2004. Wykorzystanie w uprawie kukurydzy mieszaniny flurosamu i 2,4-D (Mustang 306 SE) do zwalczania chwastów uodpornionych na triazyny. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 1008-1013.

 24. Stachecki S., Praczyk T. 2004. Biologiczna aktywność chlorku chloromekwatu (CCC) stosowanego z adiuwantami w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 414-422.

 25. Stachecki S., Praczyk T., Adamczewski K. 2004. Adjuvant effects on plant growth regulators in winter wheat. Journal of Plant Protection Research 44 (4): 361-367.

 26. Wachowiak M., Kierzek R. 2004. Rola techniki opryskiwania w precyzyjnym stosowaniu środków ochrony roślin. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 478485.

 27. Wachowiak M. Kierzek R. 2004. Ocena przydatności pomocniczego strumienia powietrza w poprawie efektywności zabiegów w warunkach doświadczeń poletkowych. Racjonalna Technika Ochrony Roślin. Materiały z V Konferencji, Poznań 13-14: 91-94.

 28. Woźnica Z., Adamczewski K., Szeleźniak E. 2004. Stosowanie mikrodawek herbicydów w uprawie buraka cukrowego. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (1): 523-530.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony