Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2003 - Naukowe
Naukowe
Publikacje 2003 - Popularno - naukowe
Popularno - naukowe
Publikacje 2003 - Książki
  1. Praczyk T. 2003. Diagnostyka uszkodzeń herbicydowych roślin rolniczych. PWRiL Oddział Poznań: ss.144

  2. Wałkowski T., Bartkowiak-Broda I., Korbas M., Mrówczynski M., Paradowski A. 2003. Rzepak ozimy - proekologiczna technologia uprawy. Poznań IHAR 2003, ss. 131.

  3. Tomalak M., Lipa J.J., Krawczyk R., Korbas M. 2003. Uwarunkowania stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym (rozdział II.1.). Monografia. Wydawnictwo Ministerstwo Rolnictwa (w druku).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony