Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 1998 - Naukowe
 1. Adamczewski K., Paradowski A., Krawczyk R. 1998. Carryover effects of amidosulfuron and tribenuron-methyl mixture on yielding of faba bean, sugar beet and winter rape seeded in crop rotation. Journal of Plant Protection Research. Vol.38, No.1: 89-92.

 2. Adamczewski K., Krawczyk R. 1998. Influence of clopyralid spring application at different growth stage of oilseed rape on its yielding. Annals of Agricultural Sciences, Series E - Polant Protection, Vol. 27 No. ½: 99-102

 3. Adamczewski K., Stachecki S., Urban M., Pietryga J., Pilecka D. 1998. Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wcześnie po wschodach preparatem Maraton 375 SE. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, vol. 38 (2): 652-655..

 4. Adamczewski K., Miklaszewska K., Paradowski A., Krawczyk R., Praczyk T. 1998. Efekt chwastobójczy łącznego stosowania dikamby z triasulfuronem w zbożach. Progress in Plant Protrction /Postępy w Ochronie Roślin, vol. 38 (2): 648-651.

 5. Adamczewski K., Skrzypczak G., Woźnica Z., Blacharczyk A., 1998. The situation and outlook for inputs of plant protection products and weed control in Polish agriculture, Bulletin OEPP/ EPPO Bulletin 28 No ½: 135-139.

 6. Adamczewski K., Stachecki S., 1998. Dobra praktyka ochrony roślin w zwalczaniu chwastów. Dobre Praktyki w Produkcji Rolniczej. Materiały Konferencji naukowej Puławy, 3- 4 czerwiec 1998, t. I: 5- 12.

 7. Adamczewski K., Urban M. 1998. Zmiany zachwaszczenia na polach w dorzeczu Widawy w wyniku powodzi. referat na Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu “Rejonizacja Chwastów segetalnych w Polsce” Łosiów 16-17 lipiec 1998. Temat: ”Wpływ powodzi na zbiorowiska segetalne pól uprawnych”.

 8. Dobrzański A., Adamczewski K., 1998. Fazy rozwojowe roślin a racjonalne zwalczanie chwastów. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, vol. 38 (1): 56-63.

 9. Praczyk T., 1998. Common lambsquarters (Chenopodium album L.) control in maize by nicosulfuron applied with oil adjuvants and nitrogen fertilizers. ISSA’98 Fifth International Symposium on Adjuvants for Agrochemicals (Memphis, USA) Proceedings, volumeI: 317-322.

 10. Praczyk T., 1998. Możliwości zmniejszania dawek środków ochrony roślin poprzez zastosowanie adiuwantów. Materiały z konferencji “Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego”, Puławy 5- 6 marzec 1998: 30-33.

 11. Praczyk T.,1998. Biologiczna aktywność nikosulfuronu stosowanego łącznie z adiuwantami. Rozprawy naukowe Instytutu Ochrony Roślin. z. 3: 61.

 12. Wachowiak M., 1998. Badanie rozkładu poprzecznego cieczy w opryskiwaczach polowych i urządzenia służące do tego celu. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, 43/ 2: 51- 53

 13. Wachowiak M., Kierzek R., 1998. Prowadzenie badań technicznych opryskiwaczy w świetle przepisów wykonawczych do Ustawy o Ochronie Roślin Uprawnych. Progress in Plant Protection (Postępy w Ochronie Roślin), vol. 38, nr 1: 218-224.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony