Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Zakres działalności Zakładu obejmuje:

Ocenę dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin w zakresie ustalonym Ustawą o Ochronie Roślin

 • analiza dokumentacji dotyczącej skuteczności działania środka ochrony roślin
 • analiza dokumentacji dotyczącej właściwości fizykochemicznych środka ochrony roślin oraz opinii o oddziaływaniu środka na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko
 • ustalenie zakresu stosowania środka ochrony roślin
 • przygotowanie etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
 • przekazanie autoryzowanej przez Dyrektora Naczelnego Instytutu Ochrony Roślin etykiety-instrukcji stosowania wraz z odpowiednia dokumentacją wnioskodawcy

Prowadzenie rejestru środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym 
 Na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostki kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym biuro na wniosek producenta kwalifikuje środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym po ich weryfikacji pod kątem właściwości składników formy użytkowej.

Wydawanie opinii o skuteczności działania środków ochrony roślin i ich fitotoksyczności
 Na podstawie art. 43 ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin i rozporządzenia ministra rolnictwa z dnia 18 października 2004 w sprawie upoważniania jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin IOR został wyznaczony do wydawania opinii o skuteczności działania środków ochrony roślin i ich fitotoksyczności. W ramach Instytutu odpowiedzialność za przygotowanie tych opinii spoczywa na Zakładzie Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin.

Ocenę oddziaływania pozostałości środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt
 
 Zakład prowadzi działalność usługową na rzecz wszystkich podmiotów w ww. zakresie i zaprasza Klientów chcących uzyskać dokładniejszą informację do kontaktu

Tel. +48 61 867 5713

Tel. +48 61 864 9171

Tel. +48 61 864 9174

Tel. +48 61 864 9016

FAX: +48 61 864 9175

e-mail:  e.matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl


Wybrane strony

 • Atlas szkodników
 • Kalkulator opłacalności
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Wydawnictwa
 • Zalecenia online
 • Atlas chwastów
 • PSA
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Polsoja

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.