Promowane podstrony

Treść strony

Kolekcja została założona w 1996 roku. Ufundowana została przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Utrzymywana jest przez Bank Patogenów Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Przedsięwzięcie to finansowane jest wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytut Ochrony Roślin.
Aktualnie w kolekcji znajduje się:

  • 910 szczepów grzybów
  • 87 szczepów bakterii
  • 19 szczepów wirusów

Do swych zadań Bank Patogenów Roślin wykorzystuje aparaturę do liofilizacji firmy EDWARDS

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony