Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony


PRACOWNIA PLANOWANIA I ORGANIZACJI BADAŃ

PRACOWNICY PRACOWNI 


Do zadań Pracowni Planowania i Organizacji Badań należy:

  1. Inspirowanie zakładów naukowo-badawczych Instytutu do podejmowania i rozwiązywania ważnych gospodarczo problemów z zakresu ochrony roślin oraz udziału w międzynarodowych programach badawczych i podejmowania współpracy międzynarodowej.
  2. Gromadzenie i aktualizacja danych oraz opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności naukowo-badawczej Instytutu.
  3. Gromadzenie i weryfikacja szczegółowych danych o naukowej i pozanaukowej działalności Instytutu oraz ich opracowanie w formie rocznego sprawozdania opisowego i statystycznego.
  4. Coroczne sporządzanie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie dotacji na działalność statutową Instytutu.
  5. Opracowywanie Ankiety Jednostki Naukowej.
  6. Gromadzenie i opracowywanie materiałów do rocznej i okresowej oceny parametrycznej pracowników naukowych Instytutu.
  7. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją Programu Wieloletniego (wniosek, umowa, sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne).
  8. Współpraca z Radą Naukową w zakresie jej działalności, a szczególnie w zakresie rozwoju kadry naukowo-badawczej.

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Wesołych Świąt