Promowane podstrony

Treść strony

 


ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI

PRACOWNICY ZAKŁADU  |  OFERTA WYDAWNICZA


 

Do zadań Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji należy:

- upowszechnianie i wdrażanie wyników badań zakładów naukowych IOR – PIB;

- organizacja i zabezpieczenie działalności konferencyjnej Instytutu;

- zabezpieczenie merytoryczne oraz obsługa sekretariatu studiów i szkoleń;

- prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu;

- zabezpieczenie organizacyjne i techniczne współpracy międzynarodowej Instytutu,

- współpraca ze szkołami rolniczymi, ogrodniczymi oraz leśnymi na poziomie średnim i wyższym;

- dokumentowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez pracowników IOR – PIB;

- podejmowanie starań o pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie wiedzy i transfer innowacji;

- obsługa organizacyjna projektów zgłaszanych do projektu partnerstwa innowacyjnego w ramach European Innovation Partnership;

- współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

- współpraca z mediami: prasą, radiem i telewizją.

 


KONTAKTINSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 POZNAŃ
tel.: 61 864 90 27, fax: 61 867 49 51

e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony