Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Dr inż. Anna Filipiak, adiunkt

Tel.+48 61 864 9079
e-mail: A.Filipiak@iorpib.poznan.pl

 

Wybrane publikacje:

 • Filipiak A., Wieczorek P., Tomalak M. 2017. Multiplex polymerase chain reaction for simultaneous detection and identification of Bursaphelenchus xylophilus, B. mucronatus and B. fraudulentus – three closely related species within the xylophilus group. Nematology (przyjęty do druku).
 • Kornobis F.W., Renčo M., Filipiak. A. 2017. First record and description of juvenile stages of Longidorus artemisiae Rubtsova, Chizhov & Subbotin, 1999 (Nematoda: Longidoridae) in Poland and new data on L. juglandicola Lišková, Robbins & Brown, 1997 based on topotype specimens from Slovakia. Systematic Parasitology 94, 391–402
 • Zając K.S., Gaweł M., Filipiak A., Kramarz P. 2017. Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 – the aetiology of an invasive species. Folia Malacologica 25, 81-93.
 • Filipiak A., Hasiów-Jaroszewska B.  2016. The use of real-time polymerase chain reaction with high resolution melting (real-time PCR-HRM) analysis for the detection and discrimination of the quarantine nematode Bursaphelenchus xylophilus and Bursaphelenchus mucronatus. Molecular and Cellular Probes 30, 113-117.
 • Filipiak A., Zając K., Kübler D., Kramarz P. 2016. Coevolution of host-parasite associations and methods for studying their cophylogeny. Invertebrate Survival Journal 13, 56-65.
 • Kornobis F.W., Dobosz R., Bubniewicz P., Filipiak. A. 2016. First record of nematode Longidorus attenuatus on soybean in Poland. Plant Disease 100 (1), 228.
 • Filipiak A. 2015. Pathogenicity of selected isolates of the quarantine pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus to Scots pine (Pinus sylvestris L.). Journal of Plant Protection Research 55, 378-382.
 • Tomalak M., Filipiak A. 2014. Bursaphelenchus fagi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), an insect pathogenic nematode in the Malpighian tubules of the bark beetle, Taphrorychus bicolor (Herbst.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in European beech, Fagus silvatica L. Nematology 16, 591-606. 
 • Tomalak M., Filipiak A., Malewski T., Pomorski J. 2014. Distinction of ’trypophloei’ group - a new typological group among wood nematodes of the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937. Journal of Nematology 46, 248.
 • Filipiak A., Tomalak M. 2014. Wykorzystanie techniki PCR-HRM do wykrywania kwarantannowego gatunku nicienia Bursaphelenchus xylophilus. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 54, 400-402.
 • Tomalak M., Worrall J., Filipiak A. 2013. Bursaphelenchus masseyi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) – a nematode associate of the bark beetle, Trypophloeus populi Hopkins (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in aspen, Populus tremuloides Michx. affected by sudden aspen decline in Colorado. Nematology 15, 907-921. 
 • Filipiak A., Tomalak M. 2013. Wykorzystanie techniki real-time PCR do wykrywania kwarantannowego gatunku nicienia Bursaphelenchus xylophilus. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 53, 17-20.
 • Filipiak A. 2012. Konkurencyjność populacji Bursaphelenchus xylophilus i Bursaphelenchus mucronatus in vitro. 52 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin 9-10 lutego 2012, Streszczenia: 180-181. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 52, 1081 – 1086.
 • Sukovata S., Kolk A., Jaworski T., Plewa R., Tomalak M., Filipiak A. 2012. Żerdzianki występujące w drzewostanach sosnowych jako potencjalne wektory węgorka sosnowca Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle oraz opracowanie metod ograniczania ich populacji w przypadku wystąpienia nicienia na terenie polski. Wytyczne Dla Praktyki Leśnej. Instytut Badawczy Leśnictwa. 18ss.
 • Tomalak M., Filipiak A. 2011. Bursaphelenchus trypophloei sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) – an associate of the bark beetle, Trypophloeus asperatus (Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in aspen, Populus tremula L. Nematology 13, 619-636.
 • Filipiak A. 2011. Zróżnicowanie morfologiczne i molekularne polskich izolatów nicienia Bursaphelenchus mucronatus. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 51, 1109-1113.
 • Filipiak A., Jakubowska A., Tomalak M. 2010. Species-specific polymerase chain reaction primers for a simple detection of Bursaphelenchus fraudulentus (Nematoda: Parasitaphelenchidae). Nematology 12, 157-160.
 • Tomalak M, Filipiak A. 2010. Description of Bursaphelenchus populi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from aspen, Populus tremula L. - a new addition to xylophilus group from Europe. Nematology 12, 399-416.
 • Filipiak A., Tomalak M. 2010. Uproszczona metoda molekularnej identyfikacji nicieni z rodzaju Bursaphelenchus, należących do grupy xylophilus z wykorzystaniem reakcji PCR ze starterami specyficznymi. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 50, 107-112.
 • Filipiak A., Tomalak M. 2009. Wewnątrz- i międzygatunkowa zgodność reprodukcji polskich izolatów Bursaphelenchus mucronatus oraz kwarantannowego gatunku B. xylophilus. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49, 112-115.
 • Filipiak A. 2008. Choroba więdnięcia sosny. Sylwan 12, 9-19.
 • Filipiak A. 2008. Patogeniczność wybranych izolatów Bursaphelenchus mucronatus w stosunku do sosny. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 48, 826-830.
 • Filipiak A., Jakubowska A., Tomalak M. 2007. Przydatność pojedynczych osobników do identyfikacji taksonomicznej kwarantannowego nicienia (Bursaphelenchus xylophilus). Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47, 222-227. 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.