Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Dr Żaneta Fiedler, adiunkt

Tel.+48 61 864 9019
e-mail: Z.Fiedler@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:
 • biologiczne zwalczanie szkodników pod osłonami, organizmy pożyteczne, entomologia

Wykształcenie i stopnie naukowe:
 • inż. (1998) - Wydział Rolny, Akademia Rolnicza, Poznań 

 • mgr (2000) - Wydział Rolny, specjalizacja Ochrona Roślin

Zatrudnienie:
 • 2001 - Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – asystent

 • 2000 - 2001 Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – inżynier

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
 • 2004 (7 dni) – Wszechrosyjski Instytut Ochrony Roślin w ST. Petersburgu, Puszkino, Rosja. Wymiana naukowa w ramach tematu projektu badawczego: ,, Ocena biologicznej skuteczności pluskwiaków drapieżnych (Orius, Anthocoris) w warunkach szklarniowych’’.

Udział w grantach i programach badawczych:
 • 2000 – Badania statutowe IOR, współudział w temacie BMK-03: ,, Ocena wpływu mikroorganizmów i entomofagów na dynamikę populacji szkodników upraw polowych, szklarniowych, drzew liściastych i magazynowych produktów’’.

 • 2004 – 2006 – Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych, współudział w temacie: ,, Ocena biologicznej skuteczności pluskwiaków drapieżnych (Orius, Anthocoris) w warunkach szklarniowych’’.

 • 2006 – 2008 – Grant promotorski: ,, Wykorzystanie patogenów grzybowych i entomofagów w biologicznym zwalczaniu wciornastka zachodniego Frankliniella occidentalis (Pergande) w uprawach warzyw szklarniowych’’.

Dorobek naukowy
(wybrane publikacje):
Zainteresowania pozazawodowe:

dobra książka, ogród, antyki.

Wybrane strony

 • PSA
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Rdza brunatna
 • Zalecenia online
 • Zaraza ziemniaka
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Polsoja
 • Atlas chwastów
 • Atlas szkodników
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Wydawnictwa

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.