Promowane podstrony

Treść strony

Dr Żaneta Fiedler, adiunkt

Tel.+48 61 864 9019
e-mail: Z.Fiedler@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:

 • biologiczne zwalczanie szkodników pod osłonami, organizmy pożyteczne, entomologia

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • inż. (1998) - Wydział Rolny, Akademia Rolnicza, Poznań 
 • mgr (2000) - Wydział Rolny, specjalizacja Ochrona Roślin
 • dr (2008) – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Zatrudnienie:

 • 2001 - Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – asystent
 • 2000 - 2001 Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny – inżynier
 • 2001-2008 – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Zakład Biologicznych Metod – asystent
 • od 2008 roku – IOR-PIB, Zakład Biologicznych Metod - adiunkt

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:

 • 2004 (7 dni) – Wszechrosyjski Instytut Ochrony Roślin w ST. Petersburgu, Puszkino, Rosja. Wymiana naukowa w ramach tematu projektu badawczego: ,, Ocena biologicznej skuteczności pluskwiaków drapieżnych (Orius, Anthocoris) w warunkach szklarniowych’’
 • 2013 (14 dni) – InstytutMikrobiologii w Urumqi, Chiny, ,,Application of biological control technology in greenhouse agriculture and mushroom production”

Udział w grantach i programach badawczych:

 • 2000 – Badania statutowe IOR, współudział w temacie BMK-03: ,, Ocena wpływu mikroorganizmów i entomofagów na dynamikę populacji szkodników upraw polowych, szklarniowych, drzew liściastych i magazynowych produktów’’
 • 2004 – 2006 – Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych, współudział w temacie: ,, Ocena biologicznej skuteczności pluskwiaków drapieżnych (Orius, Anthocoris) w warunkach szklarniowych’’
 • 2006 – 2008 – Grant promotorski: ,, Wykorzystanie patogenów grzybowych i entomofagów w biologicznym zwalczaniu wciornastka zachodniego Frankliniellaoccidentalis(Pergande) w uprawach warzyw szklarniowych’’
 • 2011-2014 – Projekt badawczy: ,,Application of biologicalcontroltechnology in greenhouseagriculture and mushroomproduction’’ w ramach umowy dwustronnej między IOR-PIB a Instytutem Mikrobiologii w Urumqi, w Chinach
 • 2011 – 2015 – Projektbadawczy -7 Program Ramowy UE FP7-KBBE-2010-4,, Integrated pest management in farming system of major importance for Europe”
 • 2013- 2016 - Cost Action 1105 Working Group: ,, Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture – BIOGREENHOUSE

 

Udział w międzynarodowych programach badawczych i organizacyjnych

 • Sekcja Wschodniej Palearktyki Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania Szkodników (EPRS IOBC) – członek
 • Projekt badawczy ,, Ocena biologicznej skuteczności pluskwiaków drapieżnych (Orius, Anthocoris) w warunkach szklarniowych’’w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Rosyjską Akademią Nauk Rolniczych
 • Projekt badawczy: ,,Application of biologicalcontroltechnology in greenhouseagriculture and mushroomproduction’’ w ramach umowy dwustronnej między IOR-PIB a Instytutem Mikrobiologii w Urumqi, w Chinach
 • Projektbadawczy -7 Program Ramowy UE FP7-KBBE-2010-4,, Integrated pest management in farming system of major importance for Europe”
 • Cost Action 1105 Working Group: ,, Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture - BIOGREENHOUSE

 

Dorobek naukowy

(wybrane publikacje):

 • Samorzewska-Fiedler Ż., Dankowska E. 2001. Further studies on the species composition and the control of lygus bugs occurring on chrysanthemum grown in the ground. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Ogrodnictwo 33:31–37.
 • Fiedler, Ż., Sosnowska, D. 2002. Barwne tablice chwytne w monitorowaniu liczebności szkodników roślin ozdobnych w Palmiarni Poznańskiej. Progress in Plant Protection. Vol. 42(2): 424-427.
 • Fiedler Ż. 2003. Próby zastosowania integrowanej ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami w Palmiarni Poznańskiej. Ochrona Roślin 6:12-13.
 • Fiedler Ż. 2003. Badania wstępne nad wykorzystaniem biedronki Stethoruspunctilium do zwalczania Tetranychusurticae. Progress in Plant Protection. Vol.43(2): 610-613.
 • Fiedler Ż. 2003. Integrowana metoda ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami w Palmiarni Poznańskiej. Postępy Nauk Rolniczych. 4: 75-84.
 • Fiedler Ż. 2004. Integrowana metoda zwalczania wciornastka zachodniego Frankliniellaoccidentalis na fasoli w szklarni. Progress in Plant Protection. Vol. 44(2): 674-678.
 • Kowalska J., Fiedler Ż. 2005. Międzynarodowa współpraca w zakresie metod biologicznych. Ochrona Roślin 2: 8-11
 • Fiedler Ż. 2005. Efektywność patogenów grzybowych w ograniczaniu liczebności populacji Frankliniellaoccidentalis (Pergande) w zależności od sposobu zastosowania na pomidorze w szklarni. Progress in Plant Protection. Vol 45(2): 655-659.
 • Fiedler Ż. 2005. Chemicznie czy biologicznie? Ogrodnik Polski. Nr 3: 65.
 • Sosnowska D., Fiedler Ż. 2005. Possibilities of using of nematophagousfungusPaecilomyceslilacinus in biological control of greenhouse pests. 25th Jubilee Assembly of East Palearctic Regional Section, IOBC/OILB, Budapeszt, (Węgry), 7-11.06.2005: 169-172. ISBN 963 218 605 2.
 • Fiedler Ż. 2006. Metody biologiczne stosowane w ograniczaniu liczebności populacji wciornastka zachodniego – Frankliniellaoccidentalis (Pergande). Postępy Nauk Rolniczych 1: 61- 73.
 • Fiedler Ż. 2007. Aktualności w ochronie roślin ozdobnych. Owoce Warzywa Kwiaty nr 6:53-55.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2007. Side effects of insecticides on entomopathogenic fungi. Biuletyn informacyjny WPRS MOBB. Biologiczne metody w integrowanej ochronie roślin. 36: 227-231.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2007. Nematophagous fungus Paecilomyceslilacinus (Thom) Samson is also a biological agent for control of greenhouse insects and mite pests. BioControl 52: 547-558.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2008. Metody biologiczne w rolnictwie ekologicznym: 167-175. W monografii: ,,Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych’’394 ss.(red. E. Matyjaszczyk). ISBN 978-83-89867-31-5.
 • Fiedler Ż. 2008. Rozdz. VI. Roztocze (Acarina). s. 28-32. W ,,Organizmy Pożyteczne w Środowisku Rolniczym”(red. M. Tomalak i D. Sosnowska). IOR-PIB. Poznań, 95 ss. ISBN 978-83-89867-32-2.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2009. Influence of temperature on effectiveness of pathogenic fungi for control of Western flower thrips (Frankliniellaoccidentalis Pergande). EcologicalChemistry and Engineering 16(7): 745-751.
 • Fiedler Ż., Jaworska J. 2009. Organizmy pożyteczne na plantacjach roślin energetycznych. Fragmenta Agronomia  26(4):22-28.
 • Pruszyński G., Fiedler Ż. 2009. Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis Pallas) – rzeczywistość i mity. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49(4): 1966-1972.
 • Fiedler Ż. 2010. Biologiczne zwalczanie mszyc w uprawach szklarniowych. Hasło Ogrodnicze 3: 90-94.
 • Fiedler Ż. 2010. Rozdz. Znaczenie Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin w rozwoju biologicznej ochrony roślin. s. 119-139. W ,,50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010) (red. M. Mrówczyński). IOR-PIB. Poznań, 324 ss. ISBN 978-83089867-43-8.
 • Fiedler Ż. 2011. Toksyczność wybranych fungicydów i insektycydów w stosunku do organizmów pożytecznych stosowanych w uprawach pod osłonami. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51(2): 755–758.
 • Fiedler Ż. 2012. Interaction between beneficial organisms in control of the spider mite Tetranychusurticae (Koch). Journal of Plant Protection 52(2): 226–229.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2012. Wykorzystanie grzybów patogeniczych w ograniczaniu liczebności szkodników pod osłonami – możliwości i perspektywy. W ,,Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce’’, (red. Iwona Skrzecz i Alicja Sierpińska). IBL, ISBN 978-83-62830-11-4: 179-190.
 • Sosnowska D., Fiedler Ż. 2013. Metody biologiczne i ochrona organizmów pożytecznych. W ,,Integrowana ochrona upraw rolniczych’’ (red. Marek Mrówczyński). Tom I: 45 – 59. PWRiL Poznań. ISBN 978-83-09-01152-1.
 • Fiedler Ż, Sosnowska D. 2014. Side effects of fungicides and insecticides on predatory mites in laboratory conditions. Journal of Plant Protection. 54 (4): 349-353.
 • Przybylska A., Fiedler Ż., Kucharczyk H., Obrępalska-Stęplowska A. 2015. Detection of the Quarantine Species Thripspalmi by Loop-Mediated Isothermal Amplification. PlosOne 10(3):e012203310.137.
 • BEREŚ P., SOSNOWSKA D., FIEDLER Ż., DRZEWIECKI S., KONEFAŁ T. 2015. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabroticavirgiferavirgifera Le Conte) –występowanie, biologia, szkodliwość oraz strategia zwalczania. ISBN 978-83-64655-09-8, pp 44.
 • Przybysz A., Fiedler Ż., Obrępalska-Stęplowka A. 2015. Klucze do diagnostyki morfologicznej i molekularnej gatunków Frankliniellaoccidentalis (Pergande) i Thripspalmi (Karny). ISBN 978-83-64655-16-6, pp. 24.
 • Fiedler Z., Jakubowska M. 2015. Najpierw przędziorki teraz wciornastki. Przedsiębiorca rolny 9 (11): 64-65.
 • Gonzalez F., Tkaczuk C., Dinu M.M., Fiedler Ż., Vidal S., Zchori Fein E., Messelink G.J.2016. New opportunities for the integration of microorganisms into biological pest control systems in greenhouse crops. J.PestSci. (DOI 10.1007//s10340-016-0751-x). 89(2):295-311.
 • Przybylska A., Fiedler Ż., Obrępalska-Stęplowska. 2016. PCR-RFLP method to distinguish Frankliniellaoccidentalis, Frankliniellaintonsa, Frankliniella pallida and Frankliniellatenuicornis. Journal of Plant ProtectionResearch Vol. 56 (1):60-66.
 • Strażyński P., Mrówczyński M., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Ruszkowska M., Kozłowski J., Stopyra P., Matyjaszczyk E., Fiedler Ż., Klejdysz T., Krawczyk K., Kamasa J., Maćkowiak-Sochacka A., Matysiak K., Dubas M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Pruszyński G., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). IOR – PIB, Poznań, 127 ss. ISBN 978-83-64655-24-1
 • Fiedler Ż. 2016. Bezpieczna metoda biologiczna. Przędsiębiorca rolny 11:70-73.
 • Rzańska – Wieczorek M., Fiedler Ż. 2017. Pożyteczne gąsieniczniki sprzymierzeńcami człowieka. Biuletyn PSP DDD 1: 26-27.
 • Jakubowska M., Fiedler Ż., Bocianowski J. 2017. Możliwości wykorzystania akarycydów oraz ich mieszanin do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychusurticae) w uprawach buraka cukrowego – badania laboratoryjne. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 57(1): 75 - 81.

 

Zainteresowania pozazawodowe:

dobra książka, ogród, antyki.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony