Promowane podstrony

Treść strony

Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw. IOR-PIB

Tel.+48 61 864 9077
e-mail:
J.Kowalska@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:
biologiczne zwalczanie szkodników, zastosowanie nicieni owadobójczych, zastosowanie środków i metod ochrony roślin w produkcji ekologicznej oraz poszukiwanie alternatywnych metod i środków dla rolnictwa ekologicznego
Wykształcenie i stopnie naukowe:
 • 2012 – Instytut Ochrony Roślin - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

 • 2004 – Instytut Ochrony Roślin - uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

 • 1992 – Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (1987 – 1992), specjalizacja: biologia ogólna, antropologia - magister

Zatrudnienie:
 • 2014– Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, prof. nadzw. IOR-PIB, kierownik

 • 2004–2014 Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, adiunkt

 • 1996–2004 – Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, asystent

 • 1995–1996 – Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, inżynier, zagadnienia kwarantanny roślin

 • 1992–1995 – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, biolog

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
 • 2004 (1 tydzień) Wszechrosyjski Instytut Ochrony Roślin, Zakład Mikrobiologicznego Zwalczania szkodników, St. Petersburg [ocena możliwości zastosowania nicieni owadobójczych w ograniczaniu populacji sówkowatych Noctuidae – szkodników upraw rolniczych]

 • 1999 (1,5 mies.) szkolenie/stypendium z zakresu integrowanych metod ochrony roślin (IPM) – A.R.O. Volcani Center, Bet Dagan, Izrael

Udział w grantach i programach badawczych:
 • 1995–1996 – [Analiza ryzyka fitosanitarnego związanego z agrofagami kwarantannowymi w świetle wymogów Unii Europejskiej] działalność własna IOR

 • 1998– nadal – Badania statutowe IOR: współudział w temacie “Doskonalenie szczepów oraz technologii stosowania mikroorganizmów i nicieni owadobójczych”, realizacja prac w podtemacie :Określenie możliwości zwiększenia potencjału nicieni owadobójczych w zwalczaniu pędraków chrabąszczy (Melolontha spp. i Amphimallon solstitiale)

 • 2001–2002 - KBN– P06 R 09921 – “Określenie naturalnej wrażliwości nicieni owadobójczych na obniżoną wilgotność środowiska oraz ocena skuteczności selekcji w kierunku zwiększenia tolerancji na desykację”.

 • 2002–2004 [Rozszerzenie zakresu zastosowania nicieni owadobójczych w zwalczaniu pędraków chrabąszczowatych] tezy badawcze pracy doktorskiej

 • 2004–2006 [Możliwość wykorzystania nicieni owadobójczych w ograniczaniu liczebności gąsienic Noctiudae – szkodników upraw rolniczych] współpraca w ramach umowy międzynarodowej z Wszechrosyjskim Instytutem Ochrony Roślin, St. Petersburg, Rosja

 • 2006– nadal [Opracowywanie metod zwalczania szkodników i chorób roślin w rolnictwie ekologicznym] Plan Wieloletni IOR, główny wykonawca

 • 2006– nadal [Rozszerzenie zastosowania dostępnych środków i poszukiwanie nowych metod zwalczania szkodników w uprawach rolnictwa ekologicznego w świetle przepisów polskich i unijnych przepisów] badania statutowe IOR, główny wykonawca

 • 2007 [Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych] program badawczy MR i RW, kierownik projektu

 • 2007–2010 [Wykorzystanie naturalnych substancji w ochronie ekologicznych upraw ziemniaka i warzyw kapustnych] grant badawczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki nr N N 310 4358 33, kierownik projektu

 • 2004 (1 tydzień) Wszechrosyjski Instytut Ochrony Roślin, Zakład Mikrobiologicznego Zwalczania szkodników, St. Petersburg [ocena możliwości zastosowania nicieni owadobójczych w ograniczaniu populacji sówkowatych Noctuidae – szkodników upraw rolniczych]

 • 1999 (1,5 mies.) szkolenie/stypendium z zakresu integrowanych metod ochrony roślin (IPM) – A.R.O. Volcani Center, Bet Dagan, Izrael

Projekty

 • „Zaprawiarka nowej generacji z systemem sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem transmitowanych danych siecią internetową”, zadanie IOR-PIB - Doświadczalne określenie biologicznie efektywnej dawki zaprawy mikrobiologicznej wraz z metodą zaprawiania nasion małych i dużych  2014-2016 (styczeń),   NCBR, ścieżka INN-Tech III

 • Innovative strategies for copper-free low input and organic farming systems. COFREE,    7PR,   2012-2016

 • OK.-Net Arable. Project financed by the HORIZON 2020  EU programme  and coordinated by IFOAM EU. Kowalska J. - ekspert zewnętrzny

 • Wzbogacenie mikrobiologiczne wybranych środków ochrony roślin dozwolonych do ekologicznych upraw sadowniczych. W: Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. Realizowany przez IO w Skierniewicach, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG. UDA-POIG.01.03.01-00-109/08-01       Projekt EkoTechProdukt , 2009-2013

Dorobek naukowy
(wybrane publikacje):
Zainteresowania pozazawodowe:
 • Literatura przygodowa, kryminalna
 • Buddyzm, Tybet

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony