Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Tel. +48 61 864 9073
e-mail: D.Sosnowska@iorpib.poznan.pl
e-mail: Danuta.Sosnowska@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:
 • patologia owadów, biologiczne zwalczanie szkodników, fizjologia grzybów owadobójczych, grzyby nicieniobójcze

Wykształcenie i stopnie naukowe:
 • mgr inż. (1982) - Wydział Rolny, specjalizacja: ochrona roślin, Akademia Rolnicza, Moskwa (ZSRR), (1977-1982)

 • dr (1990) - Wydział Entomologii, Akademia Rolnicza, Moskwa (ZSRR) (1987 – 1990)

 • dr hab. (2003) – Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Poznań

Zatrudnienie:
 • 2012 - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Dyrektor

 • 2007 - Instytut Ochrony Roślin – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych

 • 2004 - Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - docent

 • 1991 - Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - adiunkt

 • 1984 - 1991 - Zakład Metod Zwalczania Chorób i Szkodników Roślin, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - asystent

 • 1983 - 1984 - Pracownia Patologii Owadów, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - pracownik inżynieryjny

 • 1982 - 1983 - Pracownia Patologii Owadów, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - stażystka

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
 • 1987 - 1990 - studium doktoranckie w Akademii Rolniczej w Moskwie, Katedra Entomologii (ZSRR), w Instytucie Biotechnologii w Moskwie (ZSRR) oraz w Instytucie Uprawy Chmielu w Żytomierzu (Ukraina)

 • 1992 - 1993 - stypendium naukowe w Ohio State University, OARDC Wooster, Zakład Entomologii (USA)

 • 1994 (24 dni) - kurs z zakresu “Integrowanych metod w ochronie roślin” w Narodowym Instytucie Botaniki Rolnej (National Institute of Agricultural Botany) w Cambrodge (Anglia)

 • 2000 (6 miesięcy) - stypendium naukowe Rothamsted International Fellowship, IACR (Institute of Arable Crops), Zakład Entomologii/Nematologii w Harpenden (Anglia)

Udział w grantach i programach badawczych:
 • 1983 - 1987 - Poszukiwanie mikroorganizmów chorobotwórczych dla szkodników przechowalni oraz ich wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu. Projekt Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie - wykonawca

 • 1999 - Biologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej. grant USDA-ARS, partner - wykonawca 

 • 2001 - 2004 - Wykorzystanie patogenów grzybowych jaj nicieni w biologicznym zwalczaniu guzaków (Meloidogyne spp.) w szklarniach. Grant KBN nr 6 PO6R 03021 - kierownik grantu   

 • 2005 - 2008 - grant KBN nr 2 PO6 R05129: “Wpływ interakcji pomiędzy patogenami grzybowymi jaj nicieni, szkodnikami i roślinami na skuteczność grzybów nicieniobójczych w ograniczaniu populacji guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)”. – kierownik grantu.

   

Dorobek naukowy
(wybrane publikacje):
Zainteresowania pozazawodowe:

literatura biograficzna

Wybrane strony

 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Wydawnictwa
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Zalecenia online
 • Polsoja
 • Atlas chwastów
 • PSA
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Atlas szkodników
 • Kalkulator opłacalności

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.