Promowane podstrony

Treść strony

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Tel. +48 61 864 9073
e-mail: D.Sosnowska@iorpib.poznan.pl
e-mail: Danuta.Sosnowska@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:

 • patologia owadów, biologiczne zwalczanie szkodników, grzyby owado- i nicieniobójcze

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • mgr inż. (1982) - Wydział Rolny, specjalizacja: ochrona roślin, Akademia Rolnicza, Moskwa (Rosja), (1977-1982)
 • dr (1990) - Wydział Entomologii, Akademia Rolnicza, Moskwa (Rosja) (1987 – 1990)
 • dr hab. (2003) – Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Poznań
 • profesor nauk rolniczych (2009)

Zatrudnienie:

 • 2017 – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – profesor zwyczajny
 • 2012 - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Dyrektor
 • 2007 - Instytut Ochrony Roślin – zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych
 • 2004 - Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - docent
 • 1991 - Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - adiunkt
 • 1984 - 1991 - Zakład Metod Zwalczania Chorób i Szkodników Roślin, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - asystent
 • 1983 - 1984 - Pracownia Patologii Owadów, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - pracownik inżynieryjny
 • 1982 - 1983 - Pracownia Patologii Owadów, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - stażystka

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:

 • 1987 - 1990 - studium doktoranckie w Akademii Rolniczej w Moskwie, Katedra Entomologii (ZSRR), w Instytucie Biotechnologii w Moskwie (ZSRR) oraz w Instytucie Uprawy Chmielu w Żytomierzu (Ukraina)
 • 1992 - 1993 - stypendium naukowe w Ohio State University, OARDC Wooster, Zakład Entomologii (USA)
 • 1994 (24 dni) - kurs z zakresu “Integrowanych metod w ochronie roślin” w Narodowym Instytucie Botaniki Rolnej (National Institute of Agricultural Botany) w Cambrodge (Anglia)
 • 2000 (6 miesięcy) - stypendium naukowe Rothamsted International Fellowship, IACR (Institute of Arable Crops), Zakład Entomologii/Nematologii w Harpenden (Anglia)

Udział w grantach i programach badawczych:

 • 1983 - 1987 - Poszukiwanie mikroorganizmów chorobotwórczych dla szkodników przechowalni oraz ich wykorzystanie w biologicznym zwalczaniu. Projekt Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie - wykonawca
 • 1999 - Biologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej. grant USDA-ARS, partner - wykonawca 
 • 2001 - 2004 - Wykorzystanie patogenów grzybowych jaj nicieni w biologicznym zwalczaniu guzaków (Meloidogyne spp.) w szklarniach. Grant KBN nr 6 PO6R 03021 - kierownik grantu   
 • 2005 - 2008 - grant KBN nr 2 PO6 R05129: “Wpływ interakcji pomiędzy patogenami grzybowymi jaj nicieni, szkodnikami i roślinami na skuteczność grzybów nicieniobójczych w ograniczaniu populacji guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.)”. – kierownik grantu
 • 2011 – 2015 – grant UE 7PR 9 (grant nr 265865): „Pesticide use and risk reduction in European Farming systems with Integrated Pest Management” (PURE) – współwykonawca
 • 2016 – 2020 – project UE Horizon 2020: “Sentinels Synergy for Agriculture” (SENSAGRI) - współwykonawca

 

Dorobek naukowy (wybrane publikacje z ostatnich 7 lat)

 1. Tomalak M., Sosnowska D., Lipa J.J. 2011. Czynniki biologiczne w integrowanej ochronie roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51(4): 1776-1786.
 1. Sosnowska D., Mrówczyński M. 2011. Przyszłościowe kierunki prac badawczo-rozwojowych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51(1): 125-132.
 1. Prischepa L., Mikulskaya N., Gerasimovich M., Sosnowska D., Balazy S. 2011. Diversity of entomopathogenic microorganisms in pest populations of Bialowieza forest stands. Vituato Didziojo Universiteto Botanikos Sodo Ratai. Scripta Corti Botanici Universitatis Vituati Magni, XV: 72-81. (Łotwa).
 1. Urbanek A., Szadziewski R., Stepnowski P., Boros-Majewska J., Gabriel I., Dawgul M., Kamysz W., Sosnowska D., Gołębiowski M. 2012. Composition and antimicrobial activity of fatty acids detected In the hygroscopic secretion collected from the secretory setae of larvae of the biting midge Forcipomyia nigra (Dietera: Ceratopogonidae). Journal of Insect Physiology 58(9): 1265-1276. (IF2,236).
 1. Fiedler Ż., Sosnowska D. 2012. Biological control of spider mite Tetranychus urticae and interaction between beneficial organisms on vegetable crops in greenhouses. Bulletin IOBC/WPRS: 36-41.
 1. Fiedler Ż., Sosnowska D. 2012. Wykorzystanie grzybów patogeniczych w ograniczaniu liczebności szkodników pod osłonami – możliwości i perspektywy. S. 179-189. W: „Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce” (pod redakcją Iwony Skrzecz i Alicji Sierpińskiej). I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Patologii Owadów: „Stan obecny i kierunki rozwoju badań z zakresu patologii owadów w Polsce”. 06-07 marca Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym. Monografia ss. ISBN 978-83-62830-11-4.
 1. M. Gołębiowski, M. Cerkowniak, A. Urbanek, M. Dawgul, W. Kamysz, M.I. Boguś, D. Sosnowska, P. Stepnowski 2013. Antimicrobial activity of untypical lipid compounds in the cuticular and internal lipids of four fly species. Journal of Applied Microbiology, ISSN 1364-5072 (IF 2,196)
 1. Sosnowska D. 2013. Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53(4): 747-750.
 1. Sosnowska D., Fiedler Ż. 2013. Metody biologiczne i ochrona organizmów pożytecznych. Str.45-58. W „Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony” tom I. (pod redakcją Marka Mrówczyńskiego). (wydawnictwo PWRiL Sp.z o.o.), 153 pp.
 1. Fiedler Ż., Sosnowska D. 2014. Side effects of fungicides and insecticides on predatory mites in laboratory conditions. Journal of Plant Protection Research: 54(4): 349-353.
 2. Pytlak T., Fiedler Ż., Sosnowska D. 2014. Wpływ różnych koncentracji grzybów patogenicznych na przeżywalność drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman&McGregor). Progress in Plant Protection: 54(4): 667-670.
 1. Danuta Sosnowska, Stefan Pruszyński. 2015. Od DDT do integrowanej ochrony roślin – znacząca rola Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin. Progress in Plant Protection 55(4): 417-422.
 2. Danuta Sosnowska, Żaneta Fiedler. 2015. Precision agriculture in Polish integrated plant protection. In: D. Marcic, M. Glavendekic, P. Nicot (Eds.) Proceedings of the 7th Congress on Plant Protection. Plant Protection Society of Serbia, IOBC-EPRS, IOBC-WPRS, Belgrade, 2015, pp. 277-281.
 1. Danuta Sosnowska, Piotr Sobiczewski, Zbyszek Zbytek, Jerzy H. Czembor. 2016. Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy. Progress in Plant Protection 56(1): 114-119.
 1. Matthew A. Back, Danuta Sosnowska, Ricardo Holgado. 2017. „Management strategies: Pochonia chlamydosporia and IPM of plant parasitic nematodes in temperate crops” (Chapter 14) in “Pochonia chlamydosporia: Root and Rhizosphere Health Perspectives in Sustainable Nematode Management” (książka w druku).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony