Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Dorobek naukowy

Artykuły naukowe w międzynarodowych czasopismach recenzowanych, objętych klasyfikacją Impact Factor

 1. Tomalak, M., Michalski, J., Grocholski, J. 1984. The influence of nematodes on the structure of genitalia of Tomicus poiniperda (Coleoptera: Scolytidae). Journal of Invertebrate Pathology, 43: 358-362.  

 2. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1988. Interaction of parasitic nematode Parasitorhabditis oldhami (Nematoda: Aphelenchoididae) and a bacterium in Dutch Elm Disease vector, Hylurgopinus rufipes (Coleoptera: Scolytidae). Journal of Invertebrate Pathology, 52: 301-308. 

 3. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1989. Nematode parasites of bark beetles (Scolytidae) in southern Manitoba, with description of three species of Sulphuretylenchus Rűhm (Nematoda: Allantonematidae). Canadian Journal of Zoology, 67: 2497-2505. 

 4. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1989. Parasitism of Parasitorhabditis obtusa and P. autographi (Nematoda: Rhabditidae) in the digestive tract of their bark beetle (Coleoptera: Scolytidae) hosts. Journal of Invertebrate Pathoogy, 53: 57-63.

 5. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1989. Pathology of Aphelenchoides pityokteini (Nematoda: Aphelenchoidae) in the Malpighian tubules of Pityokteines sparsus (Coleoptera Scolytidae). Journal of Invertebrate Pathology, 53: 140-141.

 6. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1989. Effects of crowding on Sulphuretylenchus spp. (Nematoda: Allantonematidae) in the haemocoel of their bark beetle hosts (Coleoptera: Scolytidae). Canadian Entomologist. 121(9): 821-822.

 7. Tomalak, M., Welch, H.E., Galloway, T.D. 1990. Pathogenicity of Allantonematidae (Nematoda) infecting bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Manitoba. Canadian Journal of Zoology, 68: 89-100.

 8. Tomalak, M., Lipa, J.J. 1991. Factors affecting entomophilic activity of Neoaplectana feltiae in mushroom compost. Entomologia  Experimentalis et Applicata, 59:105-110.

 9. Grewal, P.S., Tomalak, M., Keil C.B.O., Gaugler, R. 1993. Evaluation of a genetically selected strain of Steinernema feltiae against the mushroom sciarid Lycoriella mali. Annals of Applied Biology, 123: 695-702.

 10. Tomalak, M. 1994. Selective breeding of Steinernema feltiae (Filipjev) (Nematoda: Steinernematidae) for improved efficacy in control of a mushroom fly, Lycoriella solani Winnertz (Diptera: Sciaridae). Biocontrol Science and Technology, 4: 187-198.

 11. Tomalak, M. 1994. Phenotypic and genetic characterization of dumpy infective juvenile mutant in Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae). Fundamental and Applied Nematology, 17: 485-495.

 12. Selvan, S., Grewal, S.P., Gaugler, R., Tomalak, M. 1994. Evaluation of steinernematid nematodes against Popillia japonica (Coleoptera: Scarabeidae) larvae: Species, strains, and rinse after application. Journal of Economic Entomology, 87: 605-609. 

 13. Tomalak, M. 1995. Biocontrol potential of new, genetically altered strains of an entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae. XIII International Plant Protection Congress (2-7.07.1995, Hague, The Netherlands) - Abstracts. European Journal of Plant Pathology, 620.

 14. Tomalak, M. 1997. New morphological variants of infective juveniles associated with mutations in four sex-linked genes of Steinernema feltiae (Filipjev) (Nematoda: Steinernematidae). Fundamental and Applied Nematology, 20: 541-550.

 15. Tomalak, M., Mráček, Z. 1998. Scanning electron microscope study on morphological modifications of lateral fields in infective juveniles of mutant Steinernema feltiae (Filipjev) (Nematoda: Steinernematidae). Fundamental and Applied Nematology, 21: 89-94. 

 16. Tomalak, M. 2002. Potential new targets for entomopathogenic nematodes in biological control of urban pests. Fourth International Congress of Nematology (8-13.07.2002, Tenerife, Spain) Abstracts. Nematology, 4:199. 

 17. Tomalak, M. 2003. Biocontrol potential of entomopathogenic nematodes against winter moths (Operophtera brumata and O. fagata) (Lepidoptera: Geometridae) infesting urban trees. Biocontrol Science and Technology, 13: 517-527.

 18. Tomalak, M. 2004. Infectivity of entomopathogenic nematodes to soil-dwelling developmental stages of tree leaf beetles Altica quercetorum Foudr. and Agelastica alni L. (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomologia Experimentalis et Applicata, 110: 125-133.

 19. Filipiak A., Jakubowska A., Tomalak M. 2010.Species-specific polymerase chain reaction primers for simple detection of Bursaphelenchus fraudulentus (Nematoda: Parasitaphelenchidae). Nematology, 12(1): 157-160.

 20. Tomalak M., Filipiak A. 2010. Description of Bursaphelenchus populi sp. n. (Nematoda:Parasitaphelenchidae), a new member of the xylophilus group from aspen, Populus tremula L., in Europe. Nematology, 12(3): 399-416.

 21. Tomalak M., Filipiak A. 2011. Description of Bursaphelenchus trypophloei sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) - an associate of a bark beetle, Trypophloeus asperatus (Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in aspen, Populus tremula L. Nematology,13(5): 619-636.

 22. Tomalak, M., Worrall, J., Filipiak, A. 2013. Bursaphelenchus masseyi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchinae) – a nematode associate of the bark beetle, Trypophloeus populi Hopkins (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), in aspen, Populus tremuloides Michx. affected by sudden aspen decline in Colorado. Nematology, 15(8): 907-924.

 23. Tomalak, M., Filipiak, A. 2014. Bursaphelenchus fagi sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), an insect pathogenic nematode in Malpighian tubules of the bark beetle, Taphrorychus bicolor (Herbst.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in European beech, Fagus silvatica L. Nematology, 16(5), 591-606.

 24. Tomalak, M., Malewski, T. 2014. Bursaphelenchus tiliae sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), a nematode associate of the bark beetle Ernoporus tiliae (Panz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in small-leaved lime, Tilia cordata Mill. Nematology, 16(10), 1181-1196.

 25. Tomalak, M., Filipiak, A., Malewski, T., Pomorski, J. 2014. Distinction of ‘trypophloei’ group – a new typological group among wood nematodes of the genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937. Journal of Nematology 46 (2), 248. 

 26. Tomalak, M., Pomorski J.J. 2015. Description of Bursaphelenchus piceae sp. n. from larval galleries of six-toothed spruce bark beetle, Pityogenes chalcographus (L.) in Norway spruce, Picea abies (L.) Karsten. Nematology 17, 1165-1183. 

 27. Gu, J., Tomalak. M., He, J. & Fang, Y. 2017. Bursaphelenchus crenati Rühm, 1956 (Tylenchina: Aphelenchoididae), a nematode associated with the Greater ashbark beetle, Hylesinus crenatus Fabricius, in dying ash, Fraxinus excelsior L., in Europe. Nematology 19, 413-426. 

 28. Tomalak, M. 2017. Parasitic association of the mycetophagous wood nematode, Bursaphelenchus fraudulentus with the honey fungus Armillaria ostoyae. Forest Pathology  47, e12325. DOI: 10.1111/efp.12325. 

   

Ważniejsze artykuły naukowe w innych czasopismach recenzowany

 1. Tomalak, M. 1984. Zgrupowania kózkowatych i kornikowatych (Coleoptera: Cerambycidae et Scolytidae) w lasach Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 34: 67-87.

 2. Tomalak, M. 1977. Chrząszcze miastkowate (Coleoptera: Mordellidae) w faunie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne, 47: 31-36.

 3. Tomalak, M. 1994. Genetic improvement of Steinernema feltiae for integrated control of the Western Flower Thrips, Frankliniella occidentalis. Microbial Control of Pests (Ed. P.H. Smits). IOBC/WPRS Bulletin, 17(3): 17-20. 

 4. Tomalak, M. 2002. Możliwości rozszerzenia zakresu stosowania metod biologicznych w zwalczaniu szkodników parków i lasów miejskich. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin, 42(1): 52-58.

 5. Tomalak, M. 2003. Najważniejsze problemy ochrony drzew miejskich przed szkodnikami. Progress in Plant Protection Protection /Postepy w Ochronie Roślin, 43(1): 427-435.

 6. Tomalak, M. 2004. Ocena przydatności dostępnych metod do identyfikacji taksonomicznej kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 44(1): 452-461.

 7. Tomalak, M., Zaremba, M. 2004. Dostępność środków ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego i zasady ich rejestracji w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin,  44(1): 462-478.

 8. Tomalak. M. 2005. Potential of entomopathogenic nematodes for biological control of selected pest insects infesting urban trees. Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes (Ed. B. Papierok). IOBC/WPRS Bulletin, 28(3): 3-7.

 9. Tomalak, M. 2005. Rolnictwo ekologiczne nowym wyzwaniem dla biologicznych metod ochrony roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin45(1): 496-504.

 10. Tomalak, M. 2006. Postrzeganie drzew, szkodników oraz zabiegów ochrony roślin na obszarach parków i lasów miejskich. Postępy w Ochronie Roślin / Progress in Plant Protection 46(1): 337-343.  

 11. Tomalak, M. 2006. Potencjał nicieni owadobójczych w biologicznym zwalczaniu szkodliwych błonkówek atakujących drzewa owocowe i parkowe. Postępy w Ochronie Roślin / Progress in Plant Protection 46(1): 249-255. 

 12. Tomalak, M. 2007. Rejestracja biologicznych środków ochrony roślin w Europie – nowe perspektywy. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47(4): 233-240.

 13.  Filipiak, A., Tomalak, M. 2007. Przydatność pojedynczych osobników do identyfikacji taksonomicznej kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 47(4): 222-227.

 14. Tomalak, M. 2008. Problemy ochrony upraw boczniaka (Pleurotus spp.) przed szkodnikami. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 48(3): 978-987.

 15. Filipiak, A., Tomalak, M. 2009. Wewnątrz- i międzygatunkowa zgodność reprodukcyjna polskich izolatów Bursaphelenchus mucronatus oraz kwarantannowego gatunku B. xylophilus. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 49(1): 112-115.

 16. Tomalak, M. 2010. Rynek biologicznych środków ochrony roślin i przepisy legislacyjne. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 50(3): 1053-1063.

 17. Tomalak, M. 2010. Nicienie z rodzaju Bursaphelenchus Fuchs, 1937 w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 50(4): 1752-1761.

 18. Tomalak M., Sosonowska D., Lipa J.J. 2010. Tendencje rozwoju metod biologicznych w ochronie roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 50(4):1550-1560.

 19. Filipiak, A., Tomalak, M. 2010. Uproszczona metoda molekularnej identyfikacji nicieni z rodzaju Bursaphelenchus należących do grupy xylophilus z wykorzystaniem reakcji PCR ze starterami specyficznymi. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 50(1):107-112.

 20.  Tomalak M., Sosnowska D., Lipa J. J. 2011. Czynniki biologiczne w integrowanej ochronie roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1776-1786.

Monografie i rozdziały w monografiach

 1. Tomalak, M. 1998. Selekcja i mutageneza w genetycznym doskonaleniu nicieni owadobójczych dla celów biologicznego zwalczania szkodników. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 1, 94 pp.

 2. Tomalak, M., Lipa, J.J., Krawczyk, R., Korbas, M. 2004. Uwarunkowania Stosowania Środków Ochrony Roślin w Rolnictwie Ekologicznym. Krajowe Centrum Rolnictw Ekologicznego – Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Radom. 112 pp. ISBN  83-89060-54-x

 3. Tomalak, M., Piggott, S., Jagdale, G. 2005. Glasshouse application. W: Nematodes as Biocontrol Agents (eds: P. Grewal, R-U. Ehlers & Shapiro-Ilan, D.I.), CAB International Publishing, Wellinford, U.K,.ISBN 0 85199 0177, 147-166.

 4. Tello, M-L., Tomalak, M., Siwecki, R., Graper, J., Motta, E., Mateo-Sagasta, E. 2005. Stresses and threats: Pests and diseases of urban trees in Europe. W: Urban Forests and Trees (eds: Konijnendijk, C.C., Nilsson, K, Randrup, T.B. & de Vries, S.), Springer, ISBN 3-540-25125X, 325-365.

 5. Tomalak, M. 2005. Movement ability of nematode infective juveniles. W: Quality Control of Entomopathogenic Nematodes (ed. J.M. Grunder). Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, ISBN 3-033-00347-8, 22-23.

 6. Tomalak, M. 2005. Entomopathogenic nematode infective juvenile recovery in vitro. W: Quality Control of Entomopathogenic Nematodes (ed. J.M. Grunder). Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, ISBN 3-033-00347-8, 23-25.

 7. Tomalak, M. 2005. Maintaining the quality of nematode inoculum for mass production of a genetically selected strain of Steinernema feltiae. W: Quality Control of Entomopathogenic Nematodes (ed. J.M. Grunder). Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, ISBN 3-033-00347-8, 48-54.

 8. Tomalak, M. 2005. Control of sciarid flies (Lycoriella solani, L. auripila, L. mali) with entomopathogenic nematodes in a commercial mushroom culture. W: Quality Control of Entomopathogenic Nematodes (ed. J.M. Grunder). Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, ISBN 3-033-00347-8, 87-88.

 9. Tomalak, M. 2005. Control of sciarid flies (Lycoriella solani, L. auripila, L. mali) with entomopathogenic nematodes in casing of commercial mushroom cultures. W: Quality Control of Entomopathogenic Nematodes (ed. J.M. Grunder). Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, ISBN 3-033-00347-8, 89-90.

 10. Tomalak, M., Sosnowska, D., Bałazy, S., Fiedler, Ż., Lipa, J.J., Pruszyński, S., Pruszyński, G., Zakrzewska-Korcz, A., Ziemnicka, J. 2008. Organizmy Pożyteczne w Środowisku Rolniczym. Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań, 95 pp. 

 11. Tomalak, M., Rossi, E., Ferrini, F. Moro, P. 2010. Negative Aspects and Hazardous Effectsof Forest Environment on Human Health (77-126). W: Forests, Trees and Human Health (eds. Nilson K. et al.). Springer, ISBN 978-90-481-9805-4, 452 pp.

 12. Hartig, T., van den Berg, A., Hagerhall, C.M., Tomalak, M., Bauer, N., Hansmann, R., Ojala, A., Syngollitou, E., Carrus, G., van Herzle, A., Bell, S., Camilleri-Podesta, M.T., Waaseth, G. 2010. Health Benefits of Nature Experience: Psychological, Social and Cultural Processes (127-168). W: Forests, Trees and Human Health (eds. Nilson K. et al.). Springer, ISBN 978-90-481-9805-4, 452 pp.

 13. Tomalak, M., Filipiak, A. 2010. Ocena przydatności metod dostępnych do identyfikacji taksonomicznej kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus). W: Ochrona Terenu Kraju Przed Przedostawaniem i Rozprzestrzenianiem Się Organizmów Kwarantannowych i Innych Stanowiących Szczególne Zagrożenie (red. D. Sosnowska). TOTEM, IOR-PIB, Poznań. ISBN 978-83-89867-52-0. 9-39.

 14. Tomalak, M. 2012. Nicienie związane z owadami i ich znaczenie w ochronie roślin. W: Kierunki Rozwoju Patologii Owadów w Polsce. (red. I. Skrzecz i A. Sierpińska). IBL, ISBN 978-83-62830-11-4: 102-110

 15. Tomalak, M. 2013. Czynniki biologiczne dostępne w ochronie upraw ekologicznych przed szkodnikami. W: Współczesna Inżynieria Rolnicza - Osiągnięcia i Nowe Wyzwania.(red. R. Hołownicki i M. Kuboń). Drukrol S.C. Kraków, ISBN 978-83-935020-4-2, T-III: 238-274.

« wstecz

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.