Promowane podstrony

Treść strony

Prof. dr hab. Marek Tomalak, profesor

Kierownik Zakładu Biologicznych Metod

Tel.+48 61 864 9074
e-mail: M.Tomalak@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:
 • patologia owadów, biologiczne zwalczanie szkodników, genetyka nicieni owadobójczych, entomologia, drzewa miejskie, szkodniki drzew i krzewów miejskich

 • szkodniki drzew i krzewów miejskich

Wykształcenie i stopnie naukowe:
 • mgr inż. (1977) - Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań (1972 – 1977)

 • dr (1984) - Wydział Entomologii, Uniwersytet Manitoba, Winnipeg, Kanada (1980 – 1984)

 • dr hab. (1998) – Instytut Ochrony Roślin, Poznań

 • prof. zw. (2006) - Instytut Ochrony Roślin, Poznań

Zatrudnienie:
 • 2006 - obecnie: profesor, kierownik, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

 • 2003 - 2006: docent, kierownik, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

 • 1999 - 2002: docent, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

 • 1988 - 1998: adiunkt, Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

 • 1984 – 1988 Prywatne gospodarstwo ogrodnicze, Poznań/Chludowo – uprawa cebulowych roślin ozdobnych

 • 1980 – 1984:studia doktoranckie, asystent dydaktyczny, Wydział Entomologii/W. Biologii/W. Zoologii , Uniwersytet Manitoba, Winnipeg, Kanada

 • 1977 – 1980: starszy asystent, Instytut Ochrony Lasu, Akademia Rolnicza, Poznań

 • 1976 – 1977: pomocnik techniczny, Instytut Ochrony Lasu, Akademia Rolnicza, Poznań

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
 • 1980–1984 (4 lata) Wydział Entomologii, Uniwersytet Manitoba, Winnipeg, Kanada. Studia doktoranckie, badania z zakresu entomologii leśnej i parazytologii, asystent dydaktyczny.

 • 1990 (1,5 mies.) Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (JICA) –Tokyo i inne, Japonia – Kurs/szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii w rolnictwie.

 • 1991-1992 (10 mies.) Wydział Entomologii, Uniwersytet Rutgers, New Brunswick, USA, Fulbright Senior Research Fellowship. Badania z zakresu genetycznego doskonalenia nicieni owadobójczych

 • 1995 (14 dni) Międzynarodowy Instytut Parazytologii (CABI-International), St. Albans, Wielka Brytania. Badania/szkolenie w zakresie metod analizy molekularnej DNA nicieni owadobójczych.

 • 1995 (7 dni) Instytut Entomologii Czeskiej Akademii Nauk. Ceske Budejovice, Czechy. Badania skanningowe cech morfologicznych mutantów nicieni owadobójczych

 • 1997 (14 dni) Narodowy Instytut Badawczy Rolnictwa (INRA), Antibes, Francja. Badania/szkolenie w zakresie metod analizy molekularnej DNA nicieni owadobójczych.

Udział w grantach i programach badawczych:
 • 1976 – 1980 Studies on pathogenic microorganisms of Tomicus piniperda and T. minor. Projekt Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie FG-Po-357, JB-25 - wykonawca

 • 1993 - 1995 COST-812 Cold active strains of entomopathogenic nematodes – Międzynarodowy program badawczy Unii Europejskiej – partner - wykonawca

 • 1994 – 1996 Hodowla selekcyjna nicieni entomopatogenicznych w celu zwiekszenia ich skuteczności w biologicznym i integrowanym zwalczaniu wciornastka zachodniego, Frankliniella occidentalis w uprawach roślin. Grant KBN – nr 5 S303 042 06 – kierownik grantu.

 • 1998 - Możliwość zastosowania nicieni entomofilnych oraz bakterii i grzybów patogenicznych w integrowanej ochronie szkółek i upraw leśnych przed pędrakami chrabąszczowatych (Melolonthinae). Grant KBN nr 5P06M00111 – główny wykonawca.

 • 1995 - 2000 COST 819 Entomopathogenic nematodes – międzynarodowy program badawczy Unii Europejskiej – partner - wykonawca

 • 2000 - 2002 COST E12 Urban Forests and Urban Trees - międzynarodowy program badawczy Unii Europejskiej - partner - wykonawca

 • 2001 - 2002 Integracja metod ochrony roślin w bezpiecznym dla mieszkańców zwalczaniu szkodników zadrzewień miejskich. Grant KBN - SPUB-M (w ramach COST E12) - kierownik projektu - główny wykonawca.

 • 2001 - 2003 Określenie roli nicieni owadobójczych w ograniczaniu występowania szkodników zadrzewień miejskich oraz ocena możliwości rozszerzenia zakresu ich stosowania w praktyce ochrony roślin. Grant KBN nr 6 PO6H 08020 - kierownik grantu

 • 2001 - 2005 COST 850 Biocontrol Symbioses - międzynarodowy program badawczy Unii Europejskiej - partner - wykonawca

 • 2003 - 2005 Indukcja i identyfikacja nowych fenotypów larw infekcyjnych nicieni owadobójczych oraz ocena ich uwarunkowań genetycznych i przydatności dla praktyki ochrony roślin. Grant KBN - SPUB-M (w ramach COST 850) - kierownik projektu - główny wykonawca

 • 2004 - 2008 COST E39 Forests, Trees and Human Health and Well-being - międzynarodowy program badawczy Unii Europejskiej - partner - wykonawca

 • 2004 - 2007 Opracowanie biologicznych i technologicznych podstwa wykorzystania nicieni owadobójczych w biologicznym i integrowanym zwalczaniu wybranych rośliniarek (Hymenoptera: Symphyta) - ważnych szkodników sadów i drzew miejskich. Grant KBN nr 2 P06R 091 26 - kierownik grantu

Dorobek naukowy
(wybrane publikacje):
Zainteresowania pozazawodowe:

Las sensu lato, fotografia, literatura egzystencjalna, zen, didgeridoo.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony