Promowane podstrony

Treść strony

Prof. dr hab. Jerzy J. Lipa, czł. rzeczywisty PAN i PAU, profesor

Tel.+48 61 864 9078; Tel.+48 61 864 9074; Tel.+48 61 867 5051;
Fax +48 61 867 6301;
e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl
e-mail: jjlipa@main.amu.edu.pl

Dziedziny badań:
 • Biologiczne metody i kwarantanna roślin; patologia bezkręgowców; protozoologia

Wykształcenie i stopnie naukowe:
 • 1953 - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski;

 • 1962 - dr nauk rolniczo-leśnych, Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu;

 • 1967 - dr hab. nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Stosowanej WSR Poznań;

 • 1971 – profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych;

 • 1979 – profesor zwyczajny nauk przyrodniczych.

 

 • Praca magisterska: - Observations on development and pathogenicity of the parasite of Aporia crataegi L. (Lepidoptera) - Nosema aporiae n.sp. Acta Parasitol. Polonica 5:559-584 (1957).

 • Rozprawa doktorska: - Studia inwazjologiczne i epizootiologiczne nad kilkoma gatunkami pierwotników z rzędu Microsporidia pasożytującymi w owadach. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin 5(1):103-165 (1963).

 • Rozprawa habilitacyjna: - Studies on gregarines (Gregarinomorpha) of arthropods in Poland. Acta Protozool. 5:97-180 (1967).

Zagraniczne staże i pobyty badawcze:
 • 1958 - 1959: USA - Laboratory of Insect Pathology, Department of Biological Control, University of California, Berkeley (Stypendium Fundacji Rockefellera);

 • 1965 - 1966: ZSRR - Instytut Zoologii AN ZSRR w Leningradzie;
  Wszechzwiązkowy Instytut Ochrony Roślin - Leningrad; Ukraiński Instytut Ochrony Roślin - Kijów; Instytut Morfologii Zwierząt AN ZSRR - Moskwa; Państwowy Uniwersytet - Irkuck; Limnologiczny Instytut AN ZSRR nad Jeziorem Bajkał; Instytut Biologiczny AN ZSRR - Nowosybitrsk; Uniwersytet Rolniczy i Leśny - Woroneż.

 • 1987 - (2 mies.). - Centrum Badawcze i Konferencyjne Fundacji Rocjkefellera, Bellagio, Włochy

 • 1989 (3 mies.): - Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kukurydzy i Pszenicy (CIMMYT), Mexico City, Meksyk;

 • 1990 (5 mies.): - Centrum Badań Rolniczych Finlandii, Jokioinen;

 • 1992 (10 mies.): - Katedra Entomologii Uniwersytetu ETSIAM, Cordoba, Hiszpania; 

 • 1997 (5 mies.): - Katedra Agronomii Państwowego Uniwersytetu, Pamplona, Hiszpania.
   

Udział w międzynarodowych programach i grantach badawczych
 • 1960-1965 – Charakter infekcyjnych procesów wywoływanych przez pierwotniaki w owadach. USDA Grant FG-Po-112/E21-Ent-6 – kierownik grantu

 • 1966-1971 – Badanie współzależności między różnymi patogenami w sówkach (Lepidoptera). USDA Grant FG-Po-194. – kierownik grantu

 • 1969-1974 – Poszukiwanie i badanie owadów związanych z roślinami krzyżowymi w Polsce i w krajach sąsiedznich. USDA Grant FG-Po-248/E21-Ent-26 – kierownik grantu

 • 1972-1975 – Interaction of spore-forming bacteria and viruses in noctuids. USDA Grant Fg-Po-279/E21-Ent-29 – kierownik grantu

 • 1980-1986 – Poszukiwanie i badanie patogenów owadów szkodników magazynów oraz możliwości ich wykorzystania w biologicznym zwalczaniu. USDA Grant J-MOA/USDA-12/PL-ARS-89 – kierownik grantu

 • 1981-1985 – Badanie owadobójczych mikrooorganizmów oraz opracowanie ich produkcji i praktycznego wykorzystania. COMECON Program SEV I.12.V – kierownik programu

 • 1995-1997 – Wdrożenie biologicznych metod w ochronie roślin szklarniowych celem zwiększenia dostaw zdrowej żywności. Grant USDA/USE-9 – kierownik grantu

 • 1995-1997 – Biologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej w Polsce. Grant SCA 58-0101-6-F020 – kierownik grantu

Członkostwo i Funkcje w Organizacjach, Towarzystwach i Akademiach
 • 1962 - obecnie - Komitet Ochrony Roślin PAN (od 1996 r. Przewodniczący)

 • 1969 -1986 - Członek, FAO and WHO Panel of Experts on Integrated Pest Control

 • 1962 - obecnie - Z-ca Redaktora, Journal of Plant Protection Research; Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin;

 • 1974 -1982 - Wice-Prezydent, International Organization of Biological Control EPRS

 • 1982 -1989 - Wice-Prezes, Polskie Towarzystwo Entomologiczne

 • 1983 - obecnie - Członek Rady, International Organization of Biological Control

 • 1987 - Członek, Akademia Zoologii Indii

 • 1988 - Członek honorowy, Fińskie Towarzystwo Entomologiczne

 • 1991 - obecnie - Członek Komitetu Redakcyjnego, Biocontrol Science and Technology

 • 1996 - Członek Honorowy, Rosyjskie Towarzystwo Entomologiczne

 • 1997 - Członek, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych

 • 1998 - Członek korespondent, Polska Akademia Nauk

 • 1998 - Członek honorowy, Polskie Towarzystwo Entomologiczne

 • 1998 - Członek, Gruzińska Akademia Nauk Ekologicznych

 • 1999 - Członek, Królewska Szwedzka Akademia Rolnictwa i Leśnictwa

 • 2000 - Członek, Ukraińska Akademia Agrarnych Nauk

 • 2000 - Członek korespondent, Polska Akademia Umiejętności

Wyróżnienia i Nagrody:
 • 1962 – Srebrny Medal im. Cieszkowskiego za wybitną rozprawę doktorską na WSR Poznań

 • 1967 – Nagroda Polskiej Akademii Nauk za wybitną monografię "Gregarines (Gregarinomorpha) of Arthropods in Poland"

 • 1974 - Medal Kongresu IUPAC – Helsinki, Finlandia

 • 1976 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji, Nauki i Techniki za rozwój metod biologicznych w uprawach szklarniowych

 • 1978 - Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa i Leśnictwa za wdrożenie biopreparatów bakteryjnych do ochrony roślin w Polsce

 • 1988 - Medal X Międzynarodowego Kongresu Ochrony Roślin, Brighton, Anglia

 • 1996 – Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za wdrożenie nicieniowego biopreparatu w ochronie roślin

Dorobek naukowy:

Lista publikacji obejmuje 890 w tym: ponad 222 prac badawczych; 33 książek lub ich rozdziałów; ponad 619 artykułów przeglądowych i popularnych; 16 przetłumaczonych lub redagowanych książek:

Zainteresowania pozazawodowe:

Praca na działce (latem), myślistwo (zimą).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony