Promowane podstrony

Treść strony

Udział w międzynarodowych programach badawczych i organizacyjnych
  • Sekcja Wschodniej Palearktyki Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania Szkodników (EPRS IOBC) - prof. dr hab. J.J. Lipa, prof. dr. hab. M. Tomalak, prof. dr hab. J. Ziemnicka, prof. dr hab. D. Sosnowska

  • COST 850 Biocontrol Symbioses (2001 - 2006)prof. dr hab. M. Tomalak

  • COST E39 Forests, Trees and Human Health and Well-being (2004-2008) - prof. dr hab. M. Tomalak

  • Europejska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) - Panel: Safe use of Biological Control - prof. dr hab. J.J. Lipa

  • Europejska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) - Panel: Plant Quarantine Information - mgr E. Pągowska

  • Międzynarodowy Portal Fitosanitarny (IPP)- Grupa Wspierająca przy Sekretariacie Międzynarodwej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC) - FAO - mgr E. Pągowska

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony