Promowane podstrony

Treść strony

Aktualne projekty badawcze
  • Podtemat BM-03. Pożyteczne entomofagi i grzyby jako ważny element konserwacyjnej metody biologicznej w integrowanej ochronie roślin w uprawach polowych - prof. dr hab. Danuta Sosnowska, mgr inż. Katarzyna Grzyb, mgr inż. Marta Rzańska-Wieczorek, dr inż. Żaneta Fiedler, Renata Wojciechowska
  • Podtemat BM-04.Multitroficzne interakcje pomiędzy szkodnikami, chorobami,  wrogami naturalnymi a roślinami w uprawach pod osłonami - dr inż. Żaneta Fiedler, Renata Wojciechowska
  • Program Wieloletni 2016-2020 ,,Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska’’ – dr inż. Żaneta Fiedler (pełnomocnik i koordynator programu) 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony