Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Aktualne projekty badawcze
 • BMK – 01 Doskonalenie szczepów oraz technologii stosowania nicieni i bakterii owadobójczych celem rozszerzenia zakresu stosowania metod biologicznych w ochronie roślin
  (prof. dr hab. M. Tomalak, mgr J. Kowalska,
  B. Płonka)

 • BMK – 02 Opracowanie strategii zwiększenia skuteczności bakulowirusów w zwalczaniu szkodników upraw polowych i szklarniowych
  (prof. dr hab. J. Ziemnicka, mgr A. Jakubowska,
  B. Płonka)

 • BMK - 03 Ocena wpływu mikroorganizmów i entomofagów na dynamikę populacji szkodników upraw polowych i szklarniowych, drzew liściastych i magazynowanych produków 
  (prof dr hab. J.J. Lipa,
  prof. dr hab. D. Sosnowska, mgr Ż. Fiedler, L. Łopatka, R. Wojciechowska

 • BMK - 04 Opracowanie programów ochrony roślin w integrowanych technologiach produkcji upraw rolniczych
  (prof dr hab. J.J. Lipa, prof. dr hab. K. Adamczewski, prof. dr hab. S. Pruszyński, dr hab. F. Lisowicz, dr C. Jańczak, dr M. Mrówczyński, dr J. Piszczek, dr. M. Wachowiak, dr F. Walczak, dr S. Wolny, mgr M. Zaremba

 • BMK – 05 Ryzyko fitosanitarne powodowane przez organizmy szkodliwe podlegające obowiązkowi zwalczania - unifikacja polskich przepisów dotyczących kwarantanny roślin z obowiązującymi w UE, EPPO i FAO   
  (
  prof. dr hab. J.J. Lipa, mgr E. Pągowska
  )

 • BMK – 06 Opracowanie metod identyfikacji taksonomicznej oraz ocena zagrożenia ze strony węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) w Polsce   
  (prof. dr hab. M. Tomalak,
  B. Płonka)

 • Grant KBN - SPUB-M (w ramach COST 850)  Indukcja i identyfikacja nowych fenotypów larw infekcyjnych nicieni owadobójczych oraz ocena ich uwarunkowań genetycznych i przydatności dla praktyki ochrony roślin.  - (prof. dr hab. M. Tomalak, B. Płonka) 
   
 • Grant KBN nr 2 P06R 091 26 Opracowanie biologicznych i technologicznych podstwa wykorzystania nicieni owadobójczych w biologicznym i integrowanym zwalczaniu wybranych rośliniarek (Hymenoptera: Symphyta) - ważnych szkodników sadów i drzew miejskich. - (prof. dr hab. M. Tomalak, B. Płonka )

Wybrane strony

 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Atlas szkodników
 • Kalkulator opłacalności
 • Polsoja
 • PSA
 • Atlas chwastów
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Wydawnictwa
 • Zalecenia online
 • Zakład Badania Ś.O.R.

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.