Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Główne kierunki badawcze realizowane w Zakładzie Mikologii:
I. Tematy realizowane w ramach działalności statutowej IOR

"Występowanie sprawców chorób grzybowych w uprawie kukurydzy i próby ich zwalczania w okresie wegetacji"
- kierownik: prof. dr hab. Marek Korbas (MIK-01)
Wykonawcy: J. Horoszkiewicz-Janka, K. Pieczul, E. Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz

 

“Występowanie i szkodliwość grzybów z rodzaju Fusarium (wytwarzających mikotoksyny) w uprawie zbóż w zależności od systemu uprawy”
- kierownik: dr J. Horoszkiewicz - Janka (MIK-03)
Wykonawcy: M. Korbas, K. Pieczul, E.Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz
 

“Identyfikacja i szkodliwość grzybów występujących na podstawie źdźbła i korzeni zbóż z uwzględnieniem ich wrażliwości na stosowane fungicydy"
- kierownik: mgr Ilona Świerczyńska (MIK-09)
Wykonawcy: M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, K. Pieczul, E. Jajor, A. Perek. J. Danielewicz 


“Identyfikacja i znaczenie grzybów występujących na odmianach rzepaku mieszańcowego i populacyjnego”
– kierownik: dr Ewa Jajor (MIK-11)
Wykonawcy: M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, K. Pieczul, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz


“Zmienność genetyczna wybranych gatunków grzybów patogenicznych występujących na roślinach rolniczych”
– kierownik: dr Katarzyna Pieczul (MIK-12)
Wykonawcy: M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz
 

II. Tematy realizowane w ramach Zadań Programu Wieloletniego - PIB

Tematy realizowane w ramach Zadań Programu Wieloletniego - PIB - pn.
"Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności,
oraz ograniczania strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi"


PIB – 3.2 – Aktualizacja istniejących i opracowanie nowych progów szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów.
Kierownik: prof. dr hab. Marek Korbas, wykonawcy: dr Ewa Jajor i inni 

PIB – 3.9. – Adaptacja do polskich warunków, tworzenie nowych i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.
jako wykonawcy: dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Ewa Jajor i inni 
 
PIB – 3.10. – Modernizacja i aktualizacja metodyk dla prowadzenia monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów.
jako wykonawcy: prof. dr hab. Marek Korbas. st. tech. Hann Breś, st. tech. Alina Stachowiak i inni

PIB – 4.1. – Monitoring zmian bioróżnorodności w środowisku rolniczym
oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych (Allen invasive species).
jako wykonawcy: dr Joanna Horoszkiewicz-Janka i inni 
 
PIB – 4.3. – Monitoring uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin.
jako wykonawcy: prof. dr hab. Marek Korbas i inni

 

III. Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (Granty) realizowane w Zakładzie Mikologii:

1. "Ocena zmienności genetycznej oraz odporności na fungicydy sprawców łamliwości podstawy źdźbła zbóż – Tapesia yallundae i T. acuformis" - zakończony

2. "Ocena zmienności genetycznej oraz odporności na fungicydy Cercospora beticola" - zakończony

3. 2010 - 2013 "Identyfikacja źródeł odporności na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych u mutantów Brassica napus i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica" - w trakcie realizacji przez zespoły IGR PAN Poznań, UP w Poznaniu i IOR PIB w Poznaniu

Inne prace badawcze i zakres działalności
 • Badania nad zastosowaniem środków opartych na substancjach pochodzenia naturalnego o różnych mechanizmach działania (stymulatory odporności, stymulatory wzrostu i rozwoju, fungistatyki) w ochronie roślin rolniczych uprawianych w systemie ekologicznym

 • Badanie odporności grzybów chorobotwórczych na stosowane fungicydy

 • Badania nad opornością odmian poszczególnych gatunków roślin rolniczych na porażenie przez sprawców chorób

 • Oznaczanie zawartości mikotoksyn wytwarzanych przez Fusarium spp. w ziarnie zbóż

 • Analizy mikologiczne materiału roślinnego (rośliny ogrodnicze, rolnicze i inne) w ramach działalności doradczej

 • Szkolenia z zakresu ochrony roślin dla studentów UP i studiów podyplomowych oraz pracowników Doradztwa Rolniczego, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przemysłu rolno-spożywczego i producentów rolnych

 • Usługi badawcze na potrzeby praktyki 

 • Badania wdrożeniowe na zlecenie firm produkujących fungicydy przed ich wprowadzeniem na rynek w Polsce. Sposób wykonywania badań oparty jest na standardach  EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization)

Wybrane strony

 • Rdza brunatna
 • Atlas szkodników
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Wydawnictwa
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • PSA
 • Atlas chwastów
 • Zalecenia online
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Zaraza ziemniaka
 • Polsoja

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.