Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Główne kierunki badawcze realizowane w Zakładzie Mikologii:

 

I. Tematy realizowane w ramach działalności statutowej IOR-PIB

 

MIK 01 - 2015-2018 „Wpływ stosowania fungicydów  na występowanie mikotoksyn w ziarnie pszenicy”

Kierownik: dr J. Horoszkiewicz - Janka
Wykonawcy: M. Korbas, K. Pieczul, E. Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek, J. Danielewicz

 

MIK 09 - 2016-2019 „Występowanie grzybów Rhizoctonia spp. na podstawie źdźbła zbóż oraz ich znaczenie na tle najczęściej występujących patogenów”

Kierownik: Prof. dr hab. Marek Korbas

Wykonawcy: I. Świerczyńska, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, K. Pieczul, A. Perek. J. Danielewicz

 

MIK 11 - 2016-2019 „Występowanie i metody detekcji Plasmodiophora brassicae Woronin – sprawcy kiły kapusty” (opracowanie zakresu występowania kiły w Polsce oraz wykorzystanie metod detekcji kiły kapusty w glebie)

Kierownik: Dr Ewa Jajor

Wykonawcy: A. Perek, M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, K. Pieczul, I. Świerczyńska, J. Danielewicz
 

MIK 16 - 2015-2018 „Określenie progów szkodliwości wybranych patogenów rzepaku ozimego” – kierownik (opracowanie metodyki określenia progów szkodliwości ważnych gospodarczo chorób rzepaku)

Kierownik: Dr Ewa Jajor

Wykonawcy: M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, K. Pieczul, I. Świerczyńska, A. Perek, J. Danielewicz
 

MIK 17 - 2016-2019 „Identyfikacja szczepów grzybów patogenicznych odpornych na fungicydy z wykorzystaniem metod biologii molekularnej” (stały monitoring i identyfikacja szczepów odpornych na substancje czynne fungicydów z różnych grup chemicznych)

Kierownik: dr Katarzyna Pieczul

Wykonawcy: M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz
 

MIK 18 – 2016-2020 „Badania nad występowaniem chorób kukurydzy w Polsce”

Kierownik: prof. dr hab. Marek Korbas
Wykonawcy: J. Horoszkiewicz-Janka, K. Pieczul, E. Jajor, I. Świerczyńska, A. Perek. J. Danielewicz

 

II. Tematy realizowane przez pracowników Zakładu Mikologii w ramach Zadań Programu Wieloletniego – IOR–PIB w Poznaniu na lata 2016-2020

 

PW 1.1. „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora”

 

PW 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

 

PW 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych upraw małoobszarowych”

 

PW 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”

 

PW 1.5.  „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”

 

PW 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”

 

III. Ważniejsze projekty badawcze  (Granty) realizowane w Zakładzie Mikologii

W realizacji:

 1. BIOSTRATEG „Rolnictwo Precyzyjne, Teledetekcja Z Wiatrakowca, Obrazowanie Hiperspektralne, Mapowanie Gazów Szklarniowych, Systemy Wspierania Decyzji” Akronim Projektu: GyroScan. Zadanie WP4 w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych  nr Projektu  298782 (źródło finansowania NCBiR) (2016-2019)
 2. CORNET „Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi” (decyzja DZP/CORNET-19/278/2015) Akronim projektu: RustControl  (2017-2018)
 3. CORNET „Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz”. Akronim projektu: NoErgot (2017-2018)
 4. HARMONIA 8 „Analiza genetyczna odporności na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem wysoko-przepustowych technologii sekwencjonowania i mapowania” nr projektu   2016/22/M/NZ9/00604 (źródło finansowania NCN) (2017-2020)
 5. „Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce” zadanie badawcze numer 50 (źródło finansowania MRiRW) (2014-2020)
 6.  „Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides” HORhn 01–9/11 (źródło finansowania - MRiRW) (2009-2020)

 

Zrealizowane:

 1. Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management Zadania badawcze: WP2 - Innovative IPM solutions for winter-wheat based rotation; WP7 - IPM solutions for protected vegetables FP7-KBBE-2010-4 Projekt nr 265865 (2011-2015)
 2. „Coordinated Integrated Pest Management in Europe” 7 PR UNII EUROPEJSKIEJ nr umowy 618110: Akronim projektu: C-IPM  (2014-2016)
 3. „Identyfikacja źródeł odporności na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych u mutantów Brassica napus i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica” –  Projekt badawczy nr 310 298439 (źródło finansowania NCBiR) (2010-2013)

 

 

Inne prace badawcze i zakres działalności:

 • Badanie odporności grzybów chorobotwórczych na stosowane fungicydy.
 • Oznaczanie zawartości mikotoksyn wytwarzanych przez Fusarium spp. w ziarnie zbóż.
 • Badania nad zastosowaniem środków opartych na substancjach pochodzenia naturalnego o różnych mechanizmach działania (stymulatory odporności, stymulatory wzrostu i rozwoju, fungistatyki) w ochronie roślin rolniczych.
 • Wykorzystanie metod detekcji kiły kapusty w glebie w celu określenia zagrożenia występowania P. brassicae w danym rejonie (badania gleby na obecność sprawcy kiły kapusty - test biologiczny).
 • Badania nad opornością odmian poszczególnych gatunków roślin rolniczych na porażenie przez sprawców chorób.
 • Ocena odporności/tolerancji na porażenie przez P. brassicae odmian lub linii hodowlanych rzepaku dla placówek zajmujących się hodowlą odmian i ich badaniem.
 • Zastosowanie metod biologii molekularnej do identyfikacji nowych patogenów występujących na różnych gatunkach roślin w Polsce.
 • Badania wdrożeniowe na zlecenie firm produkujących fungicydy przed ich wprowadzeniem na rynek w Polsce. Sposób wykonywania badań oparty jest na standardach  EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).
 • Opracowywanie kompleksowych programów i zaleceń ochrony przed chorobami ważnych gospodarczo roślin rolniczych.
 • Analizy mikologiczne materiału roślinnego (rośliny ogrodnicze, rolnicze i inne) w ramach Klinki Chorób Roślin IOR-PIB  i działalności doradczej.
 • Szkolenia z zakresu ochrony roślin dla studentów UP i studiów podyplomowych oraz pracowników Doradztwa Rolniczego, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przemysłu rolno-spożywczego i producentów rolnych.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.