Promowane podstrony

Treść strony

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2008 roku po długiej chorobie
w wieku 60 lat odszedł od nas

prof. dr hab. Stefan Kornobis

wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

            Profesor był kierownikiem Zakładu Zoologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej IOR, Rady Naukowej Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Był również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nematologicznego, Rosyjskiego Stowarzyszenia Nematologicznego oraz Honorowym Uczonym Południowokoreańskiego Ministerstwa Rolnictwa. Wybitny nematolog, autor wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym
i  międzynarodowym. Autorytet w zakresie akwarystyki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Polska ochrona roślin straciła wybitnego specjalistę, a pracownicy Instytutu bliskiego
i oddanego Kolegę i Przyjaciela.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 29 stycznia 2008r. o godzinie 900
na cmentarzu junikowskim w  Poznaniu.

Rodzinie wyrazy współczucia składają

Dyrekcja, Rada Naukowa

NSZZ „Solidarność”, pracownicy

Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 stycznia 2008 roku po długiej chorobie odszedł od nas prof. dr hab. Stefan Kornobis.

Prof. dr hab. Stefan Kornobis był wieloletnim kierownikiem Zakładu Zoologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej IOR, Rady Naukowej Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Był również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nematologów, Rosyjskiego Stowarzyszenia Nematologów oraz Honorowym Uczonym Południowokoreańskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wybitny nematolog, autor rozdziału „Nematologia” przygotowywanego podręcznika Zoologii oraz wielu publikacji naukowych z zakresu nematologii rolnej o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Uznany autorytet w zakresie akwarystyki, autor książek oraz wielu artykułów poświęconych pielęgnacji i rozmnażaniu ryb oraz roślin w akwariach.

W osobie Prof. Stefana Kornobisa straciliśmy sprawiedliwego i wyrozumiałego Szefa, który wspierał nas w sprawach zawodowych, jak również często pomagał w rozwiązywaniu problemów w życiu osobistym.

Żegnamy wspaniałego Człowieka, Szefa, Nauczyciela i Mentora.

Pogrążeni w smutku pracownicy Zakładu Zoologii IOR.

„Umarłych wieczność dotąd trwa

Dokąd pamięcią im się płaci

Chwiejna waluta. Nie ma dnia

By ktoś wieczności swej nie stracił”

W. Szymborska

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony