Promowane podstrony

Treść strony

  • Zebrania naukowe
Lp. Tytuł wystąpienia Prelegent Proponowany termin
1. Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej wg  Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0) Dyrekcja IOR-PIB 20.11.2018
2. Pozostałości insektycydów w roślinach miododajnych, pszczołach i produktach pszczelich mgr Izabela Hrynko  20.11.2018
3. Wpływ modyfikacji metody QuEChERS na odzysk i efekt matrycy w analizie pozostałości środków ochrony roślin w próbkach środowiskowych i biologicznych mgr Ewa Rutkowska  20.11.2018
4. Rdza żółta – realne zagrożenie dla uprawy zbóż  prof. dr hab. Marek Korbas, mgr Jakub Danielewicz, mgr Ilona Świerczyńska 13.12.2018
5. Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say), zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) oraz mszycy brzoskwiniowej
(Myzus persicae Sulzer) na insektycydy
mgr Daria Dworzańska 13.12.2018
6. Ocena wybranych składników bilansu ditlenku węgla w lesie sosnowym z wykorzystaniem mikrometeorologicznych metod pomiarowych dr Marcin Baran 28.02.2019
7. Biogeografia i polodowcowe migracje bezkręgowców dr Franciszek Kornobis 28.02.2019
8. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin metodą GC/MS/MS w zbożach i paszach dr Agnieszka Hołodyńska-Kulas 28.02.2019
9. Jak obejść antywirusową ciszę w roślinie? ToTV i PTGS – sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Agricultural Biotechnology Institute w Gödöllő w ramach stypendium EMBO dr Przemysław Wieczorek 21.03.2019
10. Wykorzystanie wysokoprzepustowych technik w wielopoziomowej analizie oddziaływań patogen-gospodarz.
 
mgr Barbara Wrzesińska 21.03.2019 
11. Perspektywy uprawy roślin strączkowych, w tym soi w Polsce - problemy i wyzwania mgr Adrian Luboiński 21.03.2019
12. Wpływ rozmieszczenia przestrzennego kukurydzy na konkurencyjność i wybrane parametru plonu w warunkach presji chwastnicy jednostronnej mgr Marcin Bombrys 04.04.2019
13. Monitoring odporności odmian rzepaku na porażenie przez Plasmodiophora brassicae prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek 04.04.2019
14. Monitoring występowania mikotoksyn w ziarnie zbóż prof. dr hab. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Katarzyna Pieczul 2019-04-09

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony