Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 01
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ekstraktor/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-02

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –szybkiego ekstraktora próbek -ekstraktora mikrofalowego (1 szt.) do ekstrakcji rozpuszczalnikowej sterowanego komputerowo wraz z wyposażeniem

3. Wybrano oferę firmy:

Candela Sp. z o.o. (ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa)

4. Uzasadnienie wyboru: 

 ww. firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

5. CenaCena brutto wybranej oferty to 175 000,00 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony