Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 02
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o wartości poniżej 60 000 Euro

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.do susz.II/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-07

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f) e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).

3. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy-prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony