Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 03
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ekstraktor/2007Data publikacji ogłoszenia: 13 marca 2007 r.

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szybkiego ekstraktora próbek-ekstraktora mikrofalowego (1 szt.) do ekstrakcji rozpuszczalnikowej sterowanego komputerowo wraz z wyposażeniem.

3. Data podpisania umowy: 12.03. 2007 r.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

Oferta firmy Candela Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert przyjętego przez zamawiającego-cena. Zaoferowano realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Candela Sp. z o.o.
siedziba- ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony