Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 04
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Mat.ekspl.II/2007Data publikacji ogłoszenia: 13 marca 2007 r.

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

3. Data podpisania umowy: 12.03. 2007 r.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

 oferta firmy Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna (Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony