Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 05
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/WG-pł.-agr.-siew./2007
Data publikacji ogłoszenia:
2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), agregatu uprawowego (1 szt.), siewnika zbożowego ( 1 szt.)

3. W 3 dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia wybrano oferty złożone przez firmę:   Osadkowski S.A. (ul. Kolejowa 6 , 56-420 Bierutów).

 4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

ww. firma złożyła najkorzystniejsze cenowo oferty we wszystkich 3 częściach zamówienia dopuszczonych przez Zamawiającego. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.

 5. Ceny wybranych ofert:

Część nr 1: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.) – 49 250 zł netto, 60085 zł brutto

Część nr 2: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –agregatu uprawowego (1 szt.) – 12500 zł netto, 15250 zł brutto.

Część nr 3: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – siewnika zbożowego ( 1 szt.) – 10800 zł netto, 13176 zł brutto.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony