Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 09
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Art. chem. gosp.II/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

3. Wybrano ofertę firmy: 

 Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. (Ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

oferta firmy Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163

) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5.  

Cena:
Cena wybranej oferty (z VAT) wyniosła: 44 705, 28 zł [słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset pięć złotych 28/100].

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony