Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 10
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Znak postępowania:IOR/ZP/D/Art. chem. gosp.II/2007
NUMER OZU/2007/03/27-2033071
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-27

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin 
w Poznaniu w roku 2007.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

oferta firmy: Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. 
z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o.
Adres pocztowy:Ulica: Komornicka 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-101
Województwo: wielkopolskie
Telefon: 061-8305-006
Fax: 061-8305-006

5.   Data podpisania umowy: 26.03. 2007 r.  

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony