Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 11
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Art.pap.-biur.II/2007NUMER OZU/2007/03/28-2390814
Data publikacji: 28. 03. 2007 r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:
j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

 3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

oferta firmy: Ledax Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Ledax Sp. z o.o.
Ulica: Jana Kazimierza 51
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-267
Województwo: mazowieckie
Telefon: 022-837-71-36
Fax: 022-837-71-29
Oddział Poznań - ul. Marcelińska 18; 60-801 Poznań.

5.   Data podpisania umowy:  


27.03. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony