Promowane podstrony

Treść strony

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/WG-pł.-agr.-siew./2007
NUMER OZU/2007/03/30-2245516
Data publikacji: 30. 03. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), agregatu uprawowego (1 szt.), siewnika zbożowego ( 1 szt.)

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w następujących zakresach:

Część nr 1:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 29.31.10.00-2 Pługi lub brony talerzowe

Część nr 2:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –agregatu uprawowego (1 szt.),

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV:29.31.20.00-9 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

Część nr 3:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – siewnika zbożowego ( 1 szt.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 29.31.30.00-6 Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Firma Osadkowski S.A. złożyła najkorzystniejsze cenowo, ważne oferty we wszystkich 3 częściach zamówienia dopuszczonych przez Zamawiającego. 
Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. 
Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.
 

4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Osadkowski S.A.
Ulica: Kolejowa 6
Miejscowość: BierutówKod pocztowy: 56-420Województwo: dolnośląskie
Telefon: 071- 314-64-54

5.   Data podpisania umowy:   
      29.03. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony