Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 15
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Komory/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-04-12

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szafy termostatycznej (1 szt.) i komory klimatycznej (1 szt.).

3. Wybrano następujące oferty:
W zakresie części nr 1 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szafy termostatycznej (1 szt.)- wybrano ofertę firmy Polska Grupa Laboratoryjna Sp. z o.o. (Ul. Połczyńska 21 A; 01-377 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.W zakresie części nr 2 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – komory klimatycznej (1 szt.) –wybrano ofertę firmy Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak (Ul. Okopowa 47; 01-059 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.4. Ceny brutto wybranych ofert to: W zakresie części nr 1 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szafy termostatycznej (1 szt.)- 11 325, 00 zł
  • W zakresie części nr 2 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – komory klimatycznej (1 szt.) -19 276, 00 zł

_____________________Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony