Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 16
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Fotometr/2007
NUMER OZU/2007/04/12-1776008
Data publikacji: 12. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01
2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego ze spektrofotometrem (1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Wybrany wykonawca w obu dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia złożył ważne, najkorzystniejsze cenowo i jedyne złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty. Kryterium oceny ofert przyjętym przez Zamawiającego była cena (100%).

4. Nazwa i adres wykonawcy:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
Ulica: Kasprowicza 9/2
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300
Województwo: śląskie
Telefon: 033- 828-55-00
Faks: 033-828-55-22

5. Data podpisania umowy: 12.04. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony