Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 17
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/En.elektr./2007
Data publikacji: 18. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu-ul. Miczurina 20.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostaw może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę (podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy -Prawo zamówień publicznych).

4. Nazwa i adres wykonawcy:

 Enea S.A. -Zakład Obsługi Klienta- Rejon Obsługi Klienta
Ulica: Polna 60
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-803
Województwo: wielkopolskie

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony