Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 18
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Komory/2007
NUMER OZU/2007/04/26-1441387
Data publikacji: 26. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:
j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 zamówienia:

Część nr 2 zamówienia:

Dostawa wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji: komory klimatycznej do hodowli roztoczy (1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne. Dostawa wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji: szafy termostatycznej do hodowli owadów(1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

  • W zakresie części nr 1 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szafy termostatycznej (1 szt.)- wybrano ofertę firmy Polska Grupa Laboratoryjna Sp. z o.o., która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.

  • W zakresie części nr 2 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – komory klimatycznej (1 szt.) –wybrano ofertę firmy Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak, która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.

4. Nazwa i adres wykonawcy nr 1 (szafa termostatyczna):

Polska Grupa Laboratoryjna sp. z o.o.
Ul. Połczyńska 21A
01-377 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Telefon: 022-665-29-40
Faks: 022-665-98-16

5. Nazwa i adres wykonawcy nr 2 (komora klimatyczna):

Sanlab s.c. J. Kaczorek, M. Bińczak
Ul. Okopowa 47
01-059 Warszawa
województwo: mazowieckie
Telefon: 022-636-139
Faks: 022-636-12-46

6. Data podpisania obu umów: 23.04. 2007 r.  

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony