Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 20
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy

IOR/ZP/D/Ap.do susz.III/2007
NUMER OZU/2007/05/17-1584577
Data publikacji: 17. 05. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia

zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wybranej firmy spełniła wszystkie wymagania zamawiającego. Postępowanie prowadzono w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. Nazwa i adres wykonawcy: 

 • ELO SERWIS Grażyna Barbara Dudzińska 
  ul. Sengera “Cichego” 16/2; 
  02-790 Warszawa).
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 022-649-11-85
  Faks: 022-649-11-8

5. Data podpisania umowy: 17.05. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony