Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 24
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia


zakup wraz z transportem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem
– liczników ziaren (5 szt.).

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta okazała się najkorzystniejsza (najtańsza) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena).

4. Nazwa i adres wykonawcy nr 1 (szafa termostatyczna):  Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Telefon: 052-365-05-21
Faks: 052-365-05-19

5. Data podpisania umowy: 11.06. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony