Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 25
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.1/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-08-10
1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin , w tym: analitycznej wagi precyzyjnej (1 szt.), elektronicznych wag precyzyjnych (3 szt.), komory do pracy sterylnej (1 szt.), cieplarki (1 szt.), termocyklerów (4 szt.), termocyklera gradientowego (1 szt.), suszarek laboratoryjnych (2 szt.), sterylizatorów (2 szt.), pieca muflowego (1 szt.), komory laboratoryjnej z laminarnym przepływem powietrza (1 szt.).(Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.1/2007)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu

3. Wybrano oferty następujących firm:
  • W zakresie części nr 1 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 2 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 3 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 4 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 5 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 6 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
  • W zakresie części nr 7 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
  • W zakresie części nr 8 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
  • W zakresie części nr 9 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
  • W zakresie części nr 10 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji komory laboratoryjnej z laminarnym przepływem powietrza (1 szt.) -ofertę firmy Cheminst (Ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.
analitycznej wagi precyzyjnej (1 szt.), elektronicznych wag precyzyjnych (3 szt.)- ofertę firmy Merazet Spółka Akcyjna (ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.komory do pracy sterylnej (1 szt.) - ofertę firmy Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j. (ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.cieplarki mikrobiologicznej (1 szt.) - ofertę firmy Merazet Spółka Akcyjna (ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cenatermocyklerów (4 szt.) - ofertę firmy Polygen Sp. z o.o. (Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cenatermocyklera gradientowego (1 szt.)-ofertę firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. (ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.: suszarki laboratoryjnej (1 szt.)- ofertę firmy Labart Sp. J. (ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.suszarki laboratoryjnej (1 szt.)-ofertę firmy Donserv Wojciech Kaca (Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.sterylizatorów (2 szt.)- ofertę firmy Labart Sp. J. (ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.pieca muflowego (1 szt.)-ofertę firmy Hornik Sp. z o.o. (Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

Ul. Warszawska 61,61-028 Poznań

28 548, 00 zł

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

11 526, 56 zł

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

Ul. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin

12 850, 26

 4.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

13 281, 60 zł

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

23 021, 40 zł

 2.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

27 568, 34 zł

 3.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

31 506, 50 zł

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

5 172, 80 zł

 2.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

5 017, 75 zł

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135,

60-543 Poznań

5 710, 21 zł

 4.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

4 209, 00 zł

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

4 021, 12 zł

 6.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

4 474, 96 zł

 7.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143,92-332 Łódź

4 323, 68 zł

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Polygen Sp. z o.o.

Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław

70 589, 20 zł

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

37 088, 00 zł

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

5 638, 54 zł

 2.

Donserv Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

6 002, 40 zł

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

4 862, 02 zł

 4.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

4 148, 00 zł

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

5 544, 90 zł

 6.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

4 909, 28 zł

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa

6 158, 56 zł

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

Ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa

6 978, 40 zł

 9.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

5 242, 34 zł

Część nr 7 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

20 802, 29 zł

 2.

Donserv Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

19 032, 00 zł

 3.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

17 934, 00 zł

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa

19 922, 60 zł

Część nr 8 zamówienia

Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

9 069, 50 zł

 2.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

8 723, 00 zł

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

8 816, 94 zł

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

10 747, 05 zł

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

12 339, 08 zł

Część nr 10 zamówienia Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

37 173, 40 zł

 2.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

29 443, 48 zł

 3.

Cheminst

Ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław

31 354, 00 zł

5. Punktacja przyznana ww. ofertom w jedynym kryterium oceny ofert (cena) wygląda następująco:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

(11 526, 56 :28 548, 00) x 100 = 40,38 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

(11 526, 56 : 11 526, 56) x 100 = 100 pkt

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

(11 526, 56: 12 850, 26) x 100 = 89,70 pkt

 4.

Witko Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(23 021, 40 : 23 021, 40) x 100 = 100 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

(23 021, 40 :27 568, 34) x 100 = 83,51 pkt

 3.

Witko Sp. z o.o.

(23 021, 40 :31 506, 50) x 100 = 73,07 pkt

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(4 021, 12 :5 172, 80) x 100 = 77,74 pkt

 2.

Hornik Sp. z o.o.

(4 021, 12 :5 017, 75)x 100 = 80,14 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(4 021, 12 :5 710, 21)x 100 = 70,42 pkt

 4.

Labart Sp. J.

(4 021, 12 :4 209, 00)x 100 = 95,54 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

(4 021, 12 :4 021, 12) x 100 =100 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

(4 021, 12 :4 474, 96)x 100 = 89,86 pkt

 7.

Witko Sp. z o.o.

(4 021, 12 :4 323, 68) x 100 = 93 pkt

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Polygen Sp. z o.o.

(70 589, 20 : 70 589, 20) x 100 = 100 pkt

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

(37 088, 00 : 37 088, 00) x 100 = 100 pkt

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(4 148, 00 :5 638, 54) x 100 = 73,57 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

(4 148, 00 :6 002, 40) x 100 = 69,11 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(4 148, 00 :4 862, 02) x 100 = 85,31 pkt

 4.

Labart Sp. J.

(4 148, 00 :4 148, 00) x100 = 100 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

(4 148, 00 :5 544, 90) x 100 = 74,81 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

(4 148, 00 :4 909, 28) x100 = 84,49 pkt

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

(4 148, 00 :6 158, 56) x 100 =67,35 pkt

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

(4 148, 00 :6 978, 40) x 100 = 59,44 pkt

 9.

Witko Sp. z o.o.

(4 148, 00 :5 242, 34) x 100 = 79,13 pkt

Część nr 7 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(19 032, 00: 20 802, 29) x 100 = 91,49 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

(19 032, 00:19 032, 00) x 100 = 100 pkt

 3.

Labart Sp. J.

Oferta odrzucona

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

(19 032, 00:19 922, 60) x 100 = 95,53 pkt

Część nr 8 zamówienia Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(8 723, 00: 9 069, 50) x 100 = 96,18 pkt

 2.

Labart Sp. J.

(8 723, 00: 8 723, 00) x 100 = 100 pkt

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

(8 723, 00: 8 816, 94) x 100 = 98,93 pkt

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(10 747, 05 :10 747, 05) x 100 = 100 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

(10 747, 05 :12 339, 08) x 100 = 87,10 pkt

Część nr 10 zamówienia Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(31 354, 00: 37 173, 40) x 100 = 84,35 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

 3.

Cheminst

(31 354, 00 : 31 354, 00) x 100 = 100 pkt

6. Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

[(3x40,38) x 100%]= 121,14 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 100 ) x 100%]= 300 pkt

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

[(3x 89,70 ) x 100%]= 269,10 pkt

 4.

Witko Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 83,51) x 100%]= 250,53 pkt

 3.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 73,07) x 100%]= 219,21pkt

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 77,74) x 100%]= 233,22 pkt

 2.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 80,14) x 100%]= 240,42 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 70,42) x 100%]= 211,26 pkt

 4.

Labart Sp. J.

[(3x 95,54) x 100%]= 286,62 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 89,86) x 100%]= 269,58 pkt

 7.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 93) x 100%]= 279 pkt

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Polygen Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 73,57) x 100%]= 220,71pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

[(3x 69,11) x 100%]= 207,33 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 85,31) x 100%]= 255,93 pkt

 4.

Labart Sp. J.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 74,81) x 100%]= 224,43 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 84,49) x 100%]= 253,47 pkt

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

[(3x 67,35) x 100%]= 202,05 pkt

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

[(3x 59,44) x 100%]= 178,32 pkt

 9.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 79,13) x 100%]= 237,39 pkt

Część nr 7 zamówienia Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 91,49) x 100%]= 274,47 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 3.

Labart Sp. J.

Oferta odrzucona

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

[(3x 95,53) x 100%]= 286,59 pkt

Część nr 8 zamówienia

Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 96,18) x 100%]= 288,54 pkt

 2.

Labart Sp. J.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 98,93) x 100%]= 296,79 pkt

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 87,10) x 100%]= 261,30 pkt

Część nr 10 zamówienia

Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 84,35) x 100%]= 253,05 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

 3.

Cheminst

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony