Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 26

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.2/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-03
1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: witryny chłodniczej (1 szt.), systemu mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracującego z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40, zewnętrznego oświetlacza światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.), pipet automatycznych (6 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), analitycznej wagi laboratoryjnej (1 szt.), mikroskopu stereoskopowego (1 szt.), zestawu porozymetrycznego (1 szt.) (Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.2/2007)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • W zakresie części nr 1 zamówienia

W zakresie części nr 5 zamówienia - Zakup łaźni wodnej (1 szt.)-oferta firmy Merck Sp. z o.o.( Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. Wybrano oferty następujących firm:- Zakup witryny chłodniczej -oferta firmy FROST Tomasz Jankowski (ul. Wolska 46, 01-187 Warszawa). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. - Zakup zewnętrznego oświetlacza światła zimnego wraz z wyposażeniem - oferta firmy Carl Zeiss sp. z o.o.( Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W zakresie części nr 6 zamówienia - Zakup analitycznej wagi laboratoryjnej (1 szt.) -oferta firmy: Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski (Ul. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W zakresie części nr 7 zamówienia - Zakup mikroskopu stereoskopowego (1 szt.)-oferta firmy mikroLab Tadeusz Gagała (Ul. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. - Zakup zestawu porozymetrycznego (1 szt.)-oferta firmy Laboservice Piotr Walczak (Ul. Głuchowska 5, 60-101 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1FROST Tomasz Jankowskiul. Wolska 46, 01-187 Warszawa4 270, 00 złCzęść nr 2 zamówienia- system mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracujący z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Olympus Polska Sp. z o.o.Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa7 123, 26 złCzęść nr 3 zamówienia -zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Carl Zeiss sp. z o.o.Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań3 275,70 zł2Olympus Polska Sp. z o.o.Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa4 519, 73 złCzęść nr 4 zamówienia -Pipety automatyczne (6 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto ofertyBrak ofert.Część nr 5 zamówienia -Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Merck Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa3 492, 63 złCzęść nr 6 zamówienia -Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1mikroLab Tadeusz GagałaUl. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin5 185, 00 zł2Labart sp. j.Ul. św. Antoniego 24, 61-359 Poznań3 208, 60 zł3Merazet Spółka AkcyjnaUl. Krauthofera 36, 60-952 Poznań5 110, 58 zł4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold LewandowskiUl. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin3 111, 00 złCzęść nr 7 zamówienia -Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1mikroLab Tadeusz GagałaUl. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin8 296, 00 zł2Carl Zeiss sp. z o.o.Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań16 749, 38 zł3Centrum MikroskopiiUl. Arkuszowa 58 01-934 Warszawa5 978, 00 złCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1LaboserviceUl. Głuchowska 5, 60-101 Poznań231 007, 00 złPunktacja przyznana ww. ofertom w jedynym kryterium oceny ofert(cena) wygląda następująco:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1FROST Tomasz Jankowski(4 270, 00: 4 270, 00) x 100 = 100 pktCzęść nr 2 zamówienia -System mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracujący z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Oferta odrzucona, postępowanie unieważnione. Część nr 3 zamówienia -Zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Carl Zeiss sp. z o.o.(3 275,70: 3 275,70)x 100= 100 pkt2Olympus Polska Sp. z o.o.(3 275,70: 4 519, 73)x 100 =72,48 pktCzęść nr 4 zamówienia -Pipety automatyczne (6 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Brak ofert, postępowanie unieważnione. Część nr 5 zamówienia- Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Merck Sp. z o.o.(3 492, 63 : 3 492, 63) x 100 = 100Część nr 6 zamówienia- Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1mikroLab Tadeusz Gagała(3 111, 00 :5 185, 00)x 100= 60 pkt2Labart sp. j.(3 111, 00 :3 208, 60) x100= 96,96 pkt3Merazet Spółka Akcyjna(3 111, 00 :5 110, 58) x100= 60,87 pkt4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski(3 111, 00 : 3 111, 00)x100= 100 pktCzęść nr 7 zamówienia- Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1mikroLab Tadeusz Gagała(8 296, 00 : 8 296, 00) x 100 = 100 pkt2Carl Zeiss sp. z o.o.(8 296, 00 :16 749, 38) x100 = 49,53 pkt3Centrum MikroskopiiOferta odrzuconaCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Laboservice Piotr Walczak(231 007, 00: 231 007, 00)x 100 = 100 pktŁączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1FROST Tomasz Jankowski[(3x 100) x 100%]= 300 pktCzęść nr 3 zamówienia -Zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Carl Zeiss sp. z o.o.[(3x 100) x 100%]= 300 pkt2Olympus Polska Sp. z o.o.[(3x 72,48) x 100%]= 217,44 pktCzęść nr 5 zamówienia -Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Merck Sp. z o.o.[(3x 100) x 100%]= 300 pktCzęść nr 6 zamówienia- Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1mikroLab Tadeusz Gagała[(3x60)x100%] = 180 pkt2Labart sp. j.[(3x96,96 )x100%] = 290,88 pkt3Merazet Spółka Akcyjna[(3x60,87)x100%] = 182,61 pkt4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski[(3x 100) x 100%] = 300 pktCzęść nr 7 zamówienia - Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1mikroLab Tadeusz Gagała[(3x 100) x 100%]= 300 pkt2Carl Zeiss sp. z o.o.[(3x49,53)x100%]= 148,59 pkt3Centrum MikroskopiiOferta odrzuconaCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Laboservice Piotr Walczak[(3x 100) x 100%]= 300 pkt_____________________Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony